HDV

Služba realizovaná v bytovom dome Gallayova 2-10, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Projekt
11/2022

Návrat na bytový dom

Gallayova 2-10
Bratislava

Nasledujúca služba

RE starý spôsob
4/2023


Popis

V apríli 2023 sme začali s prácami na rekonštrukcii elektrorozvodov spoločných priestorov bytového domu na Gallayovej 2-10 v Bratislave.

Začali sme s výmenou hlavného domového vedenia HDV.

Pôvodné hliníkové HDV sme zdemontovali a nahradili novým medeným.

Použili sme jednožilové bezhalogénové káble CXKH-R-J 1x35.

V JOP na prízemí je ukončené vodorovné vedenie v hlavnom ističi od firmy EATON.

Z neho odchádza zvislé vedenie, ktoré prechádza stupačkovými svorkovnicami HSV95K s plombovateľnými krytmi bez prerušenia.

Prechody medzi poschodiami sme utesnili v zmysle platnej STN.

Viac informácií o službe: Hlavné domové vedenie


Obdobie

4/2023


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Prípojková skriňa s pôvodným hliníkovým HDV (hlavným domovým vedením)

1. Prípojková skriňa s pôvodným hliníkovým HDV (hlavným domovým vedením)

Montáž nového HDV

2. Montáž nového HDV

JOP na prízemí, kde sa stretáva vodorovné a zvislé HDV

3. JOP na prízemí, kde sa stretáva vodorovné a zvislé HDV

Spodná časť rozvádzača na bežnom podlaží po ukončení prác pred zakrytovaním

4. Spodná časť rozvádzača na bežnom podlaží po ukončení prác pred zakrytovaním

Istenie nového HDV hlavným ističom EATON

5. Istenie nového HDV hlavným ističom EATON

Prípojková skriňa s novým HDV

6. Prípojková skriňa s novým HDV

Ukončenie HDV na vrchnom podlaží

7. Ukončenie HDV na vrchnom podlaží


Mapa