Prepäťové ochrany

Služba realizovaná v bytovom dome Budyšínska 12-18, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Bytové prívody
1-3/2023

Návrat na bytový dom

Budyšínska 12-18
Bratislava

Nasledujúca služba

RSP starý spôsob
1-3/2023


Popis

V období január až marec 2023 sme vykonali rekonštrukciu elektrorozvodov spoločných priestorov v bytovom dome na Budyšínskej ulici 12-18 v Bratislave.

Na radu prišli prepäťové ochrany.

V JOP v suteréne sme do nemeranej časti rozvodu umiestnili hlavné prepäťové ochrany pre HDV a zvlášť pre výťahový prívod.

Na každom podlaží sme potom umiestnili stredné prepäťové ochrany zvlášť pre každý byt.

Na každom podlaží sme umiestnili do skrine JOP ekvipotenciálnu prípojnicu, na ktorú sú uzemnené všetky stredné prepäťové ochrany a bytové rozvodnice.

V suteréne sú na ekvipotenciálnu prípojnicu pripojené rozvody vody, kúrenia, plynu a RSP.

Viac informácií o službe: Prepäťové ochrany + pospojovanie


Obdobie

1-3/2023


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Ekvipotenciálna prípojnica na prízemí

1. Ekvipotenciálna prípojnica na prízemí

Stredné prepäťové ochrany pre 2 byty s trojfázovými elektromermi

2. Stredné prepäťové ochrany pre 2 byty s trojfázovými elektromermi

Stredné prepäťové ochrany pre 3 byty s jednofázovými elektromermi a ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania

3. Stredné prepäťové ochrany pre 3 byty s jednofázovými elektromermi a ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania

Hlavná prepäťová ochrana pre HDV a pre výťah v nemeranej časti rozvodu

4. Hlavná prepäťová ochrana pre HDV a pre výťah v nemeranej časti rozvodu


Mapa