Bytové prívody

Služba realizovaná v bytovom dome Budyšínska 12-18, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Výťahové prívody
1-3/2023

Návrat na bytový dom

Budyšínska 12-18
Bratislava

Nasledujúca služba

PO
1-3/2023


Popis

V období január až marec 2023 sme vykonali rekonštrukciu elektrorozvodov spoločných priestorov v bytovom dome na Budyšínskej ulici 12-18 v Bratislave.

Pokračovali sme výmenou pôvodných bytových prívodov za nové medené.

Použili sme bezhalogénové trojfázové káble kvôli bezproblémovej možnosti zmeny pripojenia bytu na 400V.

Spolu so silovým prívodom sme do bytov priviedli aj vodič hlavného pospojovania z ekvipotenciálnej prípojnice v skrini JOP.

Viac informácií o službe: Bytové prívody


Obdobie

1-3/2023


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Nové bytové prívody napojené z radových svoriek

1. Nové bytové prívody napojené z radových svoriek

Radové svorky sú zdvojené, pripravené pre montáž prepäťových ochrán

2. Radové svorky sú zdvojené, pripravené pre montáž prepäťových ochrán

Prívody do bytov sú vedené v bezhalogénových lištách bezhalogénovým trojfázovým káblom spolu s vodičom pospojovania

3. Prívody do bytov sú vedené v bezhalogénových lištách bezhalogénovým trojfázovým káblom spolu s vodičom pospojovania

Bytový prívod trojfázovým káblom pre každý z bytov je prípravou pre možnosť zmeny na trojfázový odber

4. Bytový prívod trojfázovým káblom pre každý z bytov je prípravou pre možnosť zmeny na trojfázový odber


Mapa