Sibírska 50-52, Bratislava

Prehľad služieb realizovaných v bytovom dome rámci projektu BP

 

Realizované služby

1. Senzorové osvetlenie - klasické žiarovky 1/2008  
2. Dotykový prístupový systém DEK RAK (bez záznamu) 12/2010  
3. Digitálny dorozumievací systém DDS - priama voľba 12/2010  
4. Elektro-rekonštrukcia - Garáže 10/2013  
5. Projekt 3/2014  
6. Hlavné domové vedenie 3/2014  
7. Elektromerové rozvádzače - starý spôsob 3/2014  
8. Rozvádzače spoločných priestorov - starý spôsob 3/2014  
9. Elektro-rekonštrukcia - Pivničné priestory 6/2014  
10. Projekt 11/2014 PO
11. Prepäťové ochrany + pospojovanie 11/2014  

Fotogalérie

Bytový dom

Bytový dom Sibírska 50,52, Bratislava

1. Bytový dom Sibírska 50,52, Bratislava

Bytový dom Sibírska 50,52, Nové Mesto

2. Bytový dom Sibírska 50,52, Nové Mesto

Bytový dom na Sibírskej 50-52 v Bratislave

3. Bytový dom na Sibírskej 50-52 v Bratislave

Bytový dom na Sibírskej 50-52 v Novom Meste

4. Bytový dom na Sibírskej 50-52 v Novom Meste

Predná jednokrídlová brána

Nová Al brána so systémom DEK RAK - pohľad z interiéru

1. Nová Al brána so systémom DEK RAK - pohľad z interiéru

Nová Al brána so systémom DEK RAK, DDS karát, Steinel L 870 S - pohľad z exteriéru

2. Nová Al brána so systémom DEK RAK, DDS karát, Steinel L 870 S - pohľad z exteriéru

Nová Al brána so systémom DEK RAK, DDS karát, Steinel L 870 S - pohľad z exteriéru

3. Nová Al brána so systémom DEK RAK, DDS karát, Steinel L 870 S - pohľad z exteriéru

Nové tablo DDS karát priama voľba

4. Nové tablo DDS karát priama voľba

Nová Al brána so systémom DEK RAK, DDS karát - pohľad z exteriéru

5. Nová Al brána so systémom DEK RAK, DDS karát - pohľad z exteriéru

Horná dorazová platnička na krídle dverí

6. Horná dorazová platnička na krídle dverí

Horný elektromagnetický zámok - zápustná montáž

7. Horný elektromagnetický zámok - zápustná montáž

Dolný elektromagnetický zámok a dorazová platnička - pohľad z interiéru

8. Dolný elektromagnetický zámok a dorazová platnička - pohľad z interiéru

Zadná dvojkrídlová brána

Nová Al brána s namontovaným systémom DEK RAK - pohľad z interiéru

1. Nová Al brána s namontovaným systémom DEK RAK - pohľad z interiéru

Dotyková plocha s chráničkou a madlo dverí - pohľad z interiéru

2. Dotyková plocha s chráničkou a madlo dverí - pohľad z interiéru

Horný elektromagnetický zámok a dorazová platnička pri pootvorených dverách - pohľad z exteriéru

3. Horný elektromagnetický zámok a dorazová platnička pri pootvorených dverách - pohľad z exteriéru

Dolný elektromagnetický zámok a dorazová platnička pri pootvorených dverách - pohľad z exteriéru

4. Dolný elektromagnetický zámok a dorazová platnička pri pootvorených dverách - pohľad z exteriéru

Nová Al brána s namontovaným systémom DEK RAK - pohľad z exteriéru

5. Nová Al brána s namontovaným systémom DEK RAK - pohľad z exteriéru

Dotyková plocha s chráničkou a madlo dverí - pohľad z exteriéru

6. Dotyková plocha s chráničkou a madlo dverí - pohľad z exteriéru

Elektroinštalácia - garáže

Nový rozvádzač EATON s podružnými digitálnymi elektromermi a istením pre 13 garáží bytového domu na Sibírskej 50, 52 v Bratislave

1. Nový rozvádzač EATON s podružnými digitálnymi elektromermi a istením pre 13 garáží bytového domu na Sibírskej 50, 52 v Bratislave

Nový rozvádzač EATON s podružnými digitálnymi elektromermi a istením pre 13 garáží bytového domu na Sibírskej 50, 52 v Bratislave

2. Nový rozvádzač EATON s podružnými digitálnymi elektromermi a istením pre 13 garáží bytového domu na Sibírskej 50, 52 v Bratislave

Kabeláž novej elektroinštalácie do garáží

3. Kabeláž novej elektroinštalácie do garáží

Povrchová elektroinštalácia vedená po povrchu v OBO príchytkách

4. Povrchová elektroinštalácia vedená po povrchu v OBO príchytkách

Elektroinštalácia - výmena stupačiek, rekonštrukcia rozvádzačov - vchod č.50

Prízemie

Jednopólová schéma rozvádzača

1. Jednopólová schéma rozvádzača

Nanovo vykáblovaný rozvádzač s novými ističmi

2. Nanovo vykáblovaný rozvádzač s novými ističmi

Nové ističe v rozvádzači

3. Nové ističe v rozvádzači

Nové elektromerové svorky

4. Nové elektromerové svorky

Nové HDV s krytou stupačkovou svorkovnicou, nové ističe a nová kabeláž

5. Nové HDV s krytou stupačkovou svorkovnicou, nové ističe a nová kabeláž

1. poschodie

Jednopólová schéma v elektromerovom rozvádzači

1. Jednopólová schéma v elektromerovom rozvádzači

Elektromerový rozvádzač po rekonštrukcii HDV

2. Elektromerový rozvádzač po rekonštrukcii HDV

Nové ističe pred elektromermi bytov

3. Nové ističe pred elektromermi bytov

Nové radové elektromerové svorky

4. Nové radové elektromerové svorky

Prerobený elektromerový rozvádzač

5. Prerobený elektromerový rozvádzač

Elektromerový rozvádzač po rekonštrukcii

6. Elektromerový rozvádzač po rekonštrukcii

2. poschodie

Ukážka vykáblovania elektromerového rozvádzača s odblombovanými elektromermi

1. Ukážka vykáblovania elektromerového rozvádzača s odblombovanými elektromermi

Elektromerový rozvádzač po rekonštrukcii

2. Elektromerový rozvádzač po rekonštrukcii

Staré ističe pred bytmi sme nahradili novými

3. Staré ističe pred bytmi sme nahradili novými

Nové radové svorky so starými prívodmi do bytov

4. Nové radové svorky so starými prívodmi do bytov

Nová výzbroj v elektromerovom rozvádzači

5. Nová výzbroj v elektromerovom rozvádzači

Zrekonštruovaný elektromerový rozvádzač s novou stupačkovou svorkovnicou, stúpacím vedením, ističmi a nulovacou svorkovnicou

6. Zrekonštruovaný elektromerový rozvádzač s novou stupačkovou svorkovnicou, stúpacím vedením, ističmi a nulovacou svorkovnicou

4. poschodie

Elektromerový rozvádzač po rekonštrukcii a výmene stupačky

1. Elektromerový rozvádzač po rekonštrukcii a výmene stupačky

Nové ističe v elektromerovom rozvádzači

2. Nové ističe v elektromerovom rozvádzači

Nanovo vykáblovaný elektromerový rozvádzač

3. Nanovo vykáblovaný elektromerový rozvádzač

Nová výzbroj v elektromerovom rozvádzači

4. Nová výzbroj v elektromerovom rozvádzači

5. poschodie

Elektromerový rozvádzač po rekonštrukcii

1. Elektromerový rozvádzač po rekonštrukcii

Nové radové elektromerové svorky

2. Nové radové elektromerové svorky

Prerobený rozvádzač s novým stupačkovým vedením

3. Prerobený rozvádzač s novým stupačkovým vedením

Nové ističe pred elektromermi

4. Nové ističe pred elektromermi

HDS

Hlavná domová skriňa HDS

1. Hlavná domová skriňa HDS

Spôsob vedenia hlavného domového vedenia - v lištách - dom je z liateho betónu

2. Spôsob vedenia hlavného domového vedenia - v lištách - dom je z liateho betónu

Nové HDV pripojené v skrini HDS

3. Nové HDV pripojené v skrini HDS

Elektroinštalácia - výmena stupačiek, rekonštrukcia rozvádzačov - vchod č.52

Prízemie

Na porovnanie - pôvodná kabeláž v elektromerovom rozvádzači na prízemí

1. Na porovnanie - pôvodná kabeláž v elektromerovom rozvádzači na prízemí

Elektromerový rozvádzač po rekonštrukcii

2. Elektromerový rozvádzač po rekonštrukcii

Nové ističe

3. Nové ističe

Nové elektromerové radové svorky

4. Nové elektromerové radové svorky

Na porovnanie: kabeláž v elektromerovom rozvádzači na prízemí

5. Na porovnanie: kabeláž v elektromerovom rozvádzači na prízemí

Po rekonštrukcii sa zapojenie rozvádzača sprehľadnilo

6. Po rekonštrukcii sa zapojenie rozvádzača sprehľadnilo

1. poschodie

Časť rozvádzača so stupačkovou svorkovnicou a ističmi pred rekonštrukciou

1. Časť rozvádzača so stupačkovou svorkovnicou a ističmi pred rekonštrukciou

Nová jednopólová schéma k elektromerovému rozvádzaču

2. Nová jednopólová schéma k elektromerovému rozvádzaču

Elektromerový rozvádzač po rekonštrukcii HDV

3. Elektromerový rozvádzač po rekonštrukcii HDV

Nové ističe pred elektromermi

4. Nové ističe pred elektromermi

Nové elektromerové svorky

5. Nové elektromerové svorky

Zrekonštruovaný elektromerový rozvádzač s novými ističmi, stupačkovou svorkovnicou a stúpacím vedením

6. Zrekonštruovaný elektromerový rozvádzač s novými ističmi, stupačkovou svorkovnicou a stúpacím vedením

Nový typ

7. Nový typ "stupačkove" svorkovnice s krytom

2. poschodie

Pôvodný rozvádzač s

1. Pôvodný rozvádzač s "handrovými" vodičmi s nevyhovujúcou izolačnou odolnosťou

Jednopólová schéma elektromerového rozvádzača

2. Jednopólová schéma elektromerového rozvádzača

Elektromerový rozvádzač po rekonštrukcii

3. Elektromerový rozvádzač po rekonštrukcii

Nové ističe v zrekonštruovanom rozvádzači

4. Nové ističe v zrekonštruovanom rozvádzači

Nové radové elektromerové svorky

5. Nové radové elektromerové svorky

Nová výzbroj v rozvádzači s elektromermi

6. Nová výzbroj v rozvádzači s elektromermi

Detail časti rozvádzača so stupačkovou svorkovnicou a ističmi

7. Detail časti rozvádzača so stupačkovou svorkovnicou a ističmi

4. poschodie

Pôvodná kabeláž v rozvádzačoch bola z hliníkových žíl (časť z nich v

1. Pôvodná kabeláž v rozvádzačoch bola z hliníkových žíl (časť z nich v "handrovom" prevedení)

Rozvádzač po rekonštrukcii

2. Rozvádzač po rekonštrukcii

Zrekonštrukovaný rozvádzač s novými ističmi, kabelážou a hlavným domovým vedením

3. Zrekonštrukovaný rozvádzač s novými ističmi, kabelážou a hlavným domovým vedením

Nové elektromerové svorky

4. Nové elektromerové svorky

Zrekonštruovaný elektromerový rozvádzač

5. Zrekonštruovaný elektromerový rozvádzač

Nové radové svorky so starými odchodmi do bytov

6. Nové radové svorky so starými odchodmi do bytov

Nová výzbroj v rozvádzači

7. Nová výzbroj v rozvádzači

5. poschodie

Nová výzbroj v elektromerovom rozvádzači

1. Nová výzbroj v elektromerovom rozvádzači

Prerobený rozvádzač s demontovanými krycími plechmi

2. Prerobený rozvádzač s demontovanými krycími plechmi

Jednopólová schéma elektromerového rozvádzača

3. Jednopólová schéma elektromerového rozvádzača

Rozvádzač po rekonštrukcii

4. Rozvádzač po rekonštrukcii

Radové svorky s odchodmi do bytov

5. Radové svorky s odchodmi do bytov

HDS

HDS pred rekonštrukciou

1. HDS pred rekonštrukciou

HDV zo skrine HDS sme viedli lištami, nakoľko dom je urobený z liateho betónu

2. HDV zo skrine HDS sme viedli lištami, nakoľko dom je urobený z liateho betónu

Lišty do rozvádzača

3. Lišty do rozvádzača

HDS po pripojení nového hlavného domového vedenia

4. HDS po pripojení nového hlavného domového vedenia

Elektroinštalácia - pivnice

Osvetlenie v pivniciach je spínané klasicky vypínačmi. Použili sme osvedčené vypínače LEGRAND na povrch v prevedení do vlhka.

1. Osvetlenie v pivniciach je spínané klasicky vypínačmi. Použili sme osvedčené vypínače LEGRAND na povrch v prevedení do vlhka.

Pôvodné elektrorozvody vedené čiastočne na povrchu a čiastočne v stenách sme nahradili medenými vodičmi CYKY.

2. Pôvodné elektrorozvody vedené čiastočne na povrchu a čiastočne v stenách sme nahradili medenými vodičmi CYKY.

Pôvodné rozvody hliníkovými vodičmi s textilnou izoláciou boli vo veľmi zlom stave, spoje v krabiciach spôsobovali časté poruchy.

3. Pôvodné rozvody hliníkovými vodičmi s textilnou izoláciou boli vo veľmi zlom stave, spoje v krabiciach spôsobovali časté poruchy.

Prepäťové ochrany

Hlavná prepäťovka po zakrytovaní plechom

1. Hlavná prepäťovka po zakrytovaní plechom

Hlavná prepäťová ochrana triedy I s modulom signalizácie poruchového stavu

2. Hlavná prepäťová ochrana triedy I s modulom signalizácie poruchového stavu

Krabica s prístupovým systémom DEK RAK - napájanie ochránené prepäťovkou triedy III

3. Krabica s prístupovým systémom DEK RAK - napájanie ochránené prepäťovkou triedy III

Prepäťové ochrany rozvádzača na prízemí po zakrytovaní

4. Prepäťové ochrany rozvádzača na prízemí po zakrytovaní

Na stene je vidieť ekvipotenciálnu prípojnicu s vedením hlavného pospojovania

5. Na stene je vidieť ekvipotenciálnu prípojnicu s vedením hlavného pospojovania

Prepäťové ochrany v rozvádzači na prízemí

6. Prepäťové ochrany v rozvádzači na prízemí

Odchody do bytov ochránené prepäťovými ochranami triedy II

7. Odchody do bytov ochránené prepäťovými ochranami triedy II

Prepäťové ochrany po namontovaní krycieho plechu rozvádzača

8. Prepäťové ochrany po namontovaní krycieho plechu rozvádzača

Umiestnenie prepäťových ochrán v JOP-ke

9. Umiestnenie prepäťových ochrán v JOP-ke

Rozvádzače spoločných priestorov

Rozvádzač v suteréne po rekonštrukcii (vchod 50)

1. Rozvádzač v suteréne po rekonštrukcii (vchod 50)

Prerobený suterénny rozvádzač (vchod 52)

2. Prerobený suterénny rozvádzač (vchod 52)


Mapa