HDV

Služba realizovaná v bytovom dome Sibírska 50-52, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Projekt
3/2014

Návrat na bytový dom

Sibírska 50-52
Bratislava

Nasledujúca služba

RE starý spôsob
3/2014


Popis

V marci 2014 sme v bytovom dome na Sibírskej 50,52 v Bratislave vykonali rekonštrukciu HDV.

Pôvodné hliníkové vodiče hlavného domového vedenia s textilnou izoláciou, ktoré nevyhovovali z hľadiska izolačnej pevnosti, sme nahradili novými jednožilovými hliníkovými káblami s dvojitou izoláciou 1-AYY 1x70 mm2.

HDV na každom poschodí prechádza bez prerušenia stupačkovou svorkovnicou, z ktorej sú napájané ističe pred elektromermi.

Viac informácií o službe: Hlavné domové vedenie


Obdobie

3/2014


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogalérie

Vchod 50

Prízemie

Nové HDV s krytou stupačkovou svorkovnicou, nové ističe a nová kabeláž

1. Nové HDV s krytou stupačkovou svorkovnicou, nové ističe a nová kabeláž

Poschodie 1

Elektromerový rozvádzač po rekonštrukcii HDV

1. Elektromerový rozvádzač po rekonštrukcii HDV

Prerobený elektromerový rozvádzač

2. Prerobený elektromerový rozvádzač

Elektromerový rozvádzač po rekonštrukcii

3. Elektromerový rozvádzač po rekonštrukcii

Poschodie 2

Ukážka vykáblovania elektromerového rozvádzača s odblombovanými elektromermi

1. Ukážka vykáblovania elektromerového rozvádzača s odblombovanými elektromermi

Nová výzbroj v elektromerovom rozvádzači

2. Nová výzbroj v elektromerovom rozvádzači

Zrekonštruovaný elektromerový rozvádzač s novou stupačkovou svorkovnicou, stúpacím vedením, ističmi a nulovacou svorkovnicou

3. Zrekonštruovaný elektromerový rozvádzač s novou stupačkovou svorkovnicou, stúpacím vedením, ističmi a nulovacou svorkovnicou

Poschodie 4

Elektromerový rozvádzač po rekonštrukcii a výmene stupačky

1. Elektromerový rozvádzač po rekonštrukcii a výmene stupačky

Nanovo vykáblovaný elektromerový rozvádzač

2. Nanovo vykáblovaný elektromerový rozvádzač

Nová výzbroj v elektromerovom rozvádzači

3. Nová výzbroj v elektromerovom rozvádzači

HDS

Hlavná domová skriňa HDS

1. Hlavná domová skriňa HDS

Spôsob vedenia hlavného domového vedenia - v lištách - dom je z liateho betónu

2. Spôsob vedenia hlavného domového vedenia - v lištách - dom je z liateho betónu

Nové HDV pripojené v skrini HDS

3. Nové HDV pripojené v skrini HDS

Vchod 52

Prízemie

Na porovnanie: kabeláž v elektromerovom rozvádzači na prízemí

1. Na porovnanie: kabeláž v elektromerovom rozvádzači na prízemí

Po rekonštrukcii sa zapojenie rozvádzača sprehľadnilo

2. Po rekonštrukcii sa zapojenie rozvádzača sprehľadnilo

Poschodie 1

Časť rozvádzača so stupačkovou svorkovnicou a ističmi pred rekonštrukciou

1. Časť rozvádzača so stupačkovou svorkovnicou a ističmi pred rekonštrukciou

Elektromerový rozvádzač po rekonštrukcii HDV

2. Elektromerový rozvádzač po rekonštrukcii HDV

Zrekonštruovaný elektromerový rozvádzač s novými ističmi, stupačkovou svorkovnicou a stúpacím vedením

3. Zrekonštruovaný elektromerový rozvádzač s novými ističmi, stupačkovou svorkovnicou a stúpacím vedením

Nový typ

4. Nový typ "stupačkove" svorkovnice s krytom

Poschodie 2

Pôvodný rozvádzač s

1. Pôvodný rozvádzač s "handrovými" vodičmi s nevyhovujúcou izolačnou odolnosťou

Nová výzbroj v rozvádzači s elektromermi

2. Nová výzbroj v rozvádzači s elektromermi

Detail časti rozvádzača so stupačkovou svorkovnicou a ističmi

3. Detail časti rozvádzača so stupačkovou svorkovnicou a ističmi

Poschodie 4

Pôvodná kabeláž v rozvádzačoch bola z hliníkových žíl (časť z nich v

1. Pôvodná kabeláž v rozvádzačoch bola z hliníkových žíl (časť z nich v "handrovom" prevedení)

Zrekonštrukovaný rozvádzač s novými ističmi, kabelážou a hlavným domovým vedením

2. Zrekonštrukovaný rozvádzač s novými ističmi, kabelážou a hlavným domovým vedením

Nová výzbroj v rozvádzači

3. Nová výzbroj v rozvádzači

Poschodie 5

Nová výzbroj v elektromerovom rozvádzači

1. Nová výzbroj v elektromerovom rozvádzači

Prerobený rozvádzač s demontovanými krycími plechmi

2. Prerobený rozvádzač s demontovanými krycími plechmi

HDS

HDS pred rekonštrukciou

1. HDS pred rekonštrukciou

HDV zo skrine HDS sme viedli lištami, nakoľko dom je urobený z liateho betónu

2. HDV zo skrine HDS sme viedli lištami, nakoľko dom je urobený z liateho betónu

Lišty do rozvádzača

3. Lišty do rozvádzača

HDS po pripojení nového hlavného domového vedenia

4. HDS po pripojení nového hlavného domového vedenia


Mapa