Prepäťové ochrany

Služba realizovaná v bytovom dome Sibírska 50-52, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Projekt
11/2014

Návrat na bytový dom

Sibírska 50-52
Bratislava


Popis

V novembri 2014 sme prepäťovo ochránili silové rozvody bytového domu na Sibírskej 50,52 v Bratislave.

Dozbrojeniu prepäťovými ochranami predcházal projekt, ktorý zohľadnil pri návrhu množstvo bytov, prevedenie rozvádzačov, rozsah dozbrojenia a spôsob realizácie.

Do hlavného rozvádzača JOP na prízemí sme umiestnili hlavnú prepäťovú ochranu triedy I (hrubá ochrana) spoločne s modulom signalizácie poruchového stavu.

Do hornej časti rozvádzačov sme umiestnili prepäťové ochrany triedy II (stredná ochrana), ktoré chránia byty, výťah, rozvádzač spoločných priestorov.

Prepäťovou ochranou triedy III (jemná ochrana) sme ochránili prístupový systém DEK RAK (5 brán), ktoré sme umiestnili do krabíc so zdrojom a operačnou jednotkou.

Jemnú ochranu bytov sme neriešili, nakoľko túto si budú podľa potreby riešiť obyvatelia sami individuálne podľa potrieb. Táto sa umiestňuje buď priamo do zásuviek v bezprostrednej blízkosti chránených zariadení, resp. sa môže použiť predlžovačka so zabudovanou jemnou prepäťovou ochranou.

Súčasťou dodávky bolo aj zhotovenie hlavného pospojovania, ktoré je priebežné cez všetky rozvádzače na poschodiach. Prechádza cez ekvipotenciálne prípojnice.

Dozbrojením bytového domu prepäťovými ochranami sme zabezpečili vnútornú ochranu elektrických zariadení a spotrebičov pred atmosférickým prepätím, rovnako ako aj pred účinkami prepätia spôsobeného spínacími procesmi v sieti.

Prepäťová ochrana silových rozvodov neochráni pred indukovaným prepätím v slaboprúdových rozvodoch ako sú prípojky káblovej TV, pevnej linky a pod., zabezpečenie ktorých je nutné riešiť s prevádzkovateľmi týchto rozvodov.

Viac informácií o službe: Prepäťové ochrany + pospojovanie


Obdobie

11/2014


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Hlavná prepäťovka po zakrytovaní plechom

1. Hlavná prepäťovka po zakrytovaní plechom

Hlavná prepäťová ochrana triedy I s modulom signalizácie poruchového stavu

2. Hlavná prepäťová ochrana triedy I s modulom signalizácie poruchového stavu

Krabica s prístupovým systémom DEK RAK - napájanie ochránené prepäťovkou triedy III

3. Krabica s prístupovým systémom DEK RAK - napájanie ochránené prepäťovkou triedy III

Prepäťové ochrany rozvádzača na prízemí po zakrytovaní

4. Prepäťové ochrany rozvádzača na prízemí po zakrytovaní

Na stene je vidieť ekvipotenciálnu prípojnicu s vedením hlavného pospojovania

5. Na stene je vidieť ekvipotenciálnu prípojnicu s vedením hlavného pospojovania

Prepäťové ochrany v rozvádzači na prízemí

6. Prepäťové ochrany v rozvádzači na prízemí

Odchody do bytov ochránené prepäťovými ochranami triedy II

7. Odchody do bytov ochránené prepäťovými ochranami triedy II

Prepäťové ochrany po namontovaní krycieho plechu rozvádzača

8. Prepäťové ochrany po namontovaní krycieho plechu rozvádzača

Umiestnenie prepäťových ochrán v JOP-ke

9. Umiestnenie prepäťových ochrán v JOP-ke


Mapa