Projekt

Služba realizovaná v bytovom dome Sibírska 50-52, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Pivničné priestory
6/2014

Návrat na bytový dom

Sibírska 50-52
Bratislava

Nasledujúca služba

PO
11/2014


Popis

Pred montážou prepäťových ochrán v bytovom dome na Sibírskej 50,52 v Bratislave sme v novembri 2014 vypracovali projekt obsahujúci návrh a presný popis riešenia inštalácie vnútornej ochrany pred atmosférickým prepätím.

Tento tvorí spolu s východiskovou revíznou správou podklad pre budúce pravidelné revízie elektrorozvodov bytového domu.

Viac informácií o službe: Projekt


Obdobie

11/2014


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Mapa