Prepäťové ochrany

Služba realizovaná v bytovom dome Pri kríži 1-9, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Hlavné domové vedenie
3/2016

Návrat na bytový dom

Pri kríži 1-9
Bratislava

Nasledujúca služba

RE starý spôsob
3/2016


Popis

V marci 2016 sme nainštalovali do celého bytového domu na ulici Pri kríži 1-9 v Bratislave prepäťovú ochranu silových rozvodov.

Na prívodný kábel HDV sme nainštalovali prepäťovú ochranu triedy 1 (zvodič bleskových prúdov) spolu s akustickou signalizáciou poruchového stavu. Túto sme namontovali do nemeranej časti v JOP rozvádzači na prízemí.

Výťah, spoločné priestory a všetky byty sme ochránili prepäťovými ochranami triedy 2 (stredná ochrana), ktoré sme namontovali do meranej časti rozvodu do skríň.

Jemnú prepäťovú ochranu (trieda 3) sme neriešili. Túto si musia vlastníci bytov vyriešiť sami či už formou predlžovacích prívodov s prepäťovou ochranou, alebo výmenou zásuviek za zásuvky s P.O.

Súčasťou vnútornej ochrany pred atmosférickým prepätím je aj zhotovenie hlavného pospojovania s prípojnicami HOP na každom poschodí bytového domu. K týmto prípojniciam sa pripájajú všetky vodivé časti potrubí a pod.

Viac informácií o službe: Prepäťové ochrany + pospojovanie


Obdobie

3/2016


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Do JOP pred bytmi sme namontovali stredné prepäťové ochrany pre jednotlivé byty

1. Do JOP pred bytmi sme namontovali stredné prepäťové ochrany pre jednotlivé byty

Po zakrytovaní plechom to vyzerá takto

2. Po zakrytovaní plechom to vyzerá takto

Hlavná prepäťová ochrana (zvodič bleskových prúdov) so signalizáciou poruchového stavu

3. Hlavná prepäťová ochrana (zvodič bleskových prúdov) so signalizáciou poruchového stavu

Stredné prepäťové ochrany v strede JOP-ky pre spoločné priestory (výťah, osvetlenie...)

4. Stredné prepäťové ochrany v strede JOP-ky pre spoločné priestory (výťah, osvetlenie...)


Mapa