Bytové prívody

Služba realizovaná v bytovom dome Grösslingova 30, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Projekt
6/2016

Návrat na bytový dom

Grösslingova 30
Bratislava

Nasledujúca služba

RE nový spôsob
6/2016


Popis

Do bytových rozvodníc sme natiahli z elektromerových rozvádzačov nové prívodné káble, ktoré sme uložili pod omietku.

Káble sme použili 5 žilové, aby sa v budúcnosti už nemuseli meniť v prípade zmeny odberu bytu z 1-fázového na 3-fázový.

Viac informácií o službe: Bytové prívody


Obdobie

6/2016


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Mapa