RE nový spôsob

Služba realizovaná v bytovom dome Grösslingova 30, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Bytové prívody
6/2016

Návrat na bytový dom

Grösslingova 30
Bratislava

Nasledujúca služba

HDV
6/2016


Popis

Pôvodné elektromerové rozvádzače umiestnené za dverami vo výklenku oproti výťahom sme vymenili za nové elektromerové rozvádzače EATON.

Viac informácií o službe: Elektromerové rozvádzače - nový spôsob


Obdobie

6/2016


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Nové rozvádzače sme umiestnili do výklenkov každého zo 6 poschodí na miesto pôvodných

1. Nové rozvádzače sme umiestnili do výklenkov každého zo 6 poschodí na miesto pôvodných

Rozvádzače EATON sme navrhli a poskladali podľa projektovej dokumentácie, zhotovenie ktorej predchádzalo rekonštrukcii

2. Rozvádzače EATON sme navrhli a poskladali podľa projektovej dokumentácie, zhotovenie ktorej predchádzalo rekonštrukcii

Cez všetky RE prechádzalo hlavné domové vedenie medenými jednožilovými káblami s dvojitou izoláciou

3. Cez všetky RE prechádzalo hlavné domové vedenie medenými jednožilovými káblami s dvojitou izoláciou

Rozvádzač na prízemí obsahoval viac elektromerov kvôli nebytovým priestorom a meraniu spoločných priestorov

4. Rozvádzač na prízemí obsahoval viac elektromerov kvôli nebytovým priestorom a meraniu spoločných priestorov

Každý z rozvádzačov obsahuje prepäťovú ochranu v nemeranej časti, ktorá vyhovuje požiadavkám rozvodných závodov (prevedenie monoblok triedy 1, 2, 3 bez unikajúcich prúdov)

5. Každý z rozvádzačov obsahuje prepäťovú ochranu v nemeranej časti, ktorá vyhovuje požiadavkám rozvodných závodov (prevedenie monoblok triedy 1, 2, 3 bez unikajúcich prúdov)

V spodnej časti rovádzača vidieť prepäťovú ochranu triedy 1+2+3

6. V spodnej časti rovádzača vidieť prepäťovú ochranu triedy 1+2+3

Rozvádzače sme navrhovali a zostavovali presne na mieru

7. Rozvádzače sme navrhovali a zostavovali presne na mieru


Mapa