HDV

Služba realizovaná v bytovom dome Drobného 8,10, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Pivničné priestory
10/2020

Návrat na bytový dom

Drobného 8,10
Bratislava

Nasledujúca služba

RE starý spôsob
11/2020


Popis

V novembri 2020 sme pokračovali v rekonštrukcii elektrorozvodov bytového domu na Drobného 8,10 v Bratislave výmenou hlavného domového vedenia HDV.

Z vonkajšej pilierovej prípojkovej skrine sme vymenili pôvodné 2 vetvy HDV, ktoré prechádzali dvojicou JOPiek zo suterénu po 12. poschodie.

Namiesto pôvodného káblového hliníkového vedenia sme použili bezhalogénové jednožilové káble CXKH-R 1x50.

Z prípojkovej skrine sme mimo dvojice HDV natiahli aj prívod pre výťahy bezhalogénovým káblom, ale s požiarnou odolnosťou.

Každá z vetiev HDV je na prízemí istená vo výkonovom ističi EATON.

Za deónom prechádza cez stupačkové svorkovnice s krytom bez prerušenia po 12. poschodie.

Viac informácií o službe: Hlavné domové vedenie


Obdobie

11/2020


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Deón na prízemí istiaci HDV

1. Deón na prízemí istiaci HDV

Pôvodné ističe budú nahradené novými

2. Pôvodné ističe budú nahradené novými

Po výmene HDV

3. Po výmene HDV

Prípájanie ističov k HDV

4. Prípájanie ističov k HDV

Na jednotlivých poschodiach vedie HDV cez stupačkové svorkovnice

5. Na jednotlivých poschodiach vedie HDV cez stupačkové svorkovnice

Časť HDV viedla v pivničných kobkách

6. Časť HDV viedla v pivničných kobkách

HDV vedené po strope na oceľových rebríkoch

7. HDV vedené po strope na oceľových rebríkoch

Prípojková skriňa s dvoma vetvami HDV a prívodom pre výťahy

8. Prípojková skriňa s dvoma vetvami HDV a prívodom pre výťahy

Prípojková skriňa po výmene HDV

9. Prípojková skriňa po výmene HDV

Nové HDV (2 vetvy) pre 1 vchod spolu s prívodom pre výťahy

10. Nové HDV (2 vetvy) pre 1 vchod spolu s prívodom pre výťahy

Po výmene HDV

11. Po výmene HDV


Mapa