Cabanova 1-9, Bratislava

Prehľad služieb realizovaných v bytovom dome rámci projektu BP

 

Realizované služby

1. Projekt 3/2018  
2. Bytové prívody 9-11/2018  
3. Elektromerové rozvádzače - nový spôsob 9-11/2018  
4. Hlavné domové vedenie 9-11/2018  
5. Núdzové osvetlenie 9-11/2018  
6. Elektro-rekonštrukcia - Pivničné priestory 9-11/2018  
7. Prepäťové ochrany + pospojovanie 9-11/2018  
8. Rozvádzače spoločných priestorov - nový spôsob 9-11/2018  
9. Senzorové osvetlenie - klasické žiarovky 9-11/2018  
10. Digitálny dorozumievací systém DDS - priama voľba 9-11/2018  

Popis

V septembri 2018 sme začali elektrorekonštrukciu bytového domu na Cabanovej ulici 1-9 v Bratislave.

Rekonštrukcia pozostávala z nasledujúcich častí: Výmena HDV, nové rozvádzače RE, nové rozvádzače RSP, prívody k bytom, DDS, pivničné priestory.

Ďalšie informácie a fotogalériu pripravujeme.


Fotogalérie

Bytový dom

Bytový dom na Cabanovej 1-9 v Bratislave

1. Bytový dom na Cabanovej 1-9 v Bratislave

Bytový dom Cabanova 1-9 v Dúbravke

2. Bytový dom Cabanova 1-9 v Dúbravke

Bytový dom Cabanova 1-9, Bratislava

3. Bytový dom Cabanova 1-9, Bratislava

Rozvádzače spoločných priestorov

Pôvodný rozvádzač RSP v skrini JOP na prízemí

1. Pôvodný rozvádzač RSP v skrini JOP na prízemí

Pôvodné RE boli umiestnené v JOP skriniach na všetkých poschodiach. Na prízemí bolo iba meranie spoločných priestorov s podružným meraním pre výťah.

2. Pôvodné RE boli umiestnené v JOP skriniach na všetkých poschodiach. Na prízemí bolo iba meranie spoločných priestorov s podružným meraním pre výťah.

Na miesto pôvodných rozvádzačov RSP sme dodali a namontovali nové rozvádzače EATON

3. Na miesto pôvodných rozvádzačov RSP sme dodali a namontovali nové rozvádzače EATON

V každom RSP je na dverách jednopólová schéma so zapojením

4. V každom RSP je na dverách jednopólová schéma so zapojením

Z RSP je napojený aj výťah, ktorý má svoj podružný elektromer

5. Z RSP je napojený aj výťah, ktorý má svoj podružný elektromer

Nové RSP pre všetky obvody spoločných priestorov

6. Nové RSP pre všetky obvody spoločných priestorov

Označené vývody pre obsluhu (už chýbajú len krytky na neobsadené miesta v RSP)

7. Označené vývody pre obsluhu (už chýbajú len krytky na neobsadené miesta v RSP)

Elektromerové rozvádzače - nový spôsob

Pôvodné RE boli umiestnené v JOP skriniach na všetkých poschodiach. Na prízemí bolo iba meranie spoločných priestorov s podružným meraním pre výťah.

1. Pôvodné RE boli umiestnené v JOP skriniach na všetkých poschodiach. Na prízemí bolo iba meranie spoločných priestorov s podružným meraním pre výťah.

Odkrytovaná horná časť rozvádzača RE s prívodmi z HDS (vľavo) a odchodmi do bytov a RSP (vpravo)

2. Odkrytovaná horná časť rozvádzača RE s prívodmi z HDS (vľavo) a odchodmi do bytov a RSP (vpravo)

Spodná časť RE s ističmi pred elektromermi, hlavným vypínačom a zvodičom bleskových prúdov

3. Spodná časť RE s ističmi pred elektromermi, hlavným vypínačom a zvodičom bleskových prúdov

Odkrytovaný RE po zapojení

4. Odkrytovaný RE po zapojení

Rozvádzač RE sa akurát zmestil pod kazetový strop

5. Rozvádzač RE sa akurát zmestil pod kazetový strop

Náklady na údržbu a pravidelné revízie by mali výrazne klesnúť

6. Náklady na údržbu a pravidelné revízie by mali výrazne klesnúť

Vzorne zapojený RE

7. Vzorne zapojený RE

Po ukončení prác sme všetky elektromery aj ističe označili kvôli prehľadnosti

8. Po ukončení prác sme všetky elektromery aj ističe označili kvôli prehľadnosti

Každý vlastník bytu dostal kľúč od RE

9. Každý vlastník bytu dostal kľúč od RE

Následná údržba spoločných rozvodov v bytovom dome sa výrazne zjednoduší

10. Následná údržba spoločných rozvodov v bytovom dome sa výrazne zjednoduší

Pracovníci rozvodných závodov majú tiež uľahčenú prácu pri odčítaní spotreby

11. Pracovníci rozvodných závodov majú tiež uľahčenú prácu pri odčítaní spotreby

Meranie pri východiskovej revízii

12. Meranie pri východiskovej revízii

Označené istiace prvky a elektromery

13. Označené istiace prvky a elektromery


Mapa