RE nový spôsob

Služba realizovaná v bytovom dome Cabanova 1-9, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Bytové prívody
9-11/2018

Návrat na bytový dom

Cabanova 1-9
Bratislava

Nasledujúca služba

HDV
9-11/2018


Popis

V mesiacoch september až november 2018 sme v bytovom dome na Cabanovej 1-9 v Bratislave vykonali aj rekonštrukciu elektromerových rozvádzačov RE.

Do interiéru blízko vstupu do domu sme dodali a nainštalovali nové piliérové RE rozvádzače EATON. Obsahovali elektromery pre všetky odberné miesta vo vchode.

Umiestnením všetkých elektromerov mimo JOP skríň sme zlepšili požiarnu bezpečnosť bytového domu. Na únikových cestách bytového domu by totiž nemali byť umiestnené rozvádzače bez protipožiarneho vyhotovenia.

Všetky káble a lišty na únikových cestách sme použili bezhalogénové, čiže v prípade požiaru by nedošlo k zadymeniu únikových ciest jedovatým dymom.

Viac informácií o službe: Elektromerové rozvádzače - nový spôsob


Obdobie

9-11/2018


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Pôvodné RE boli umiestnené v JOP skriniach na všetkých poschodiach. Na prízemí bolo iba meranie spoločných priestorov s podružným meraním pre výťah.

1. Pôvodné RE boli umiestnené v JOP skriniach na všetkých poschodiach. Na prízemí bolo iba meranie spoločných priestorov s podružným meraním pre výťah.

Odkrytovaná horná časť rozvádzača RE s prívodmi z HDS (vľavo) a odchodmi do bytov a RSP (vpravo)

2. Odkrytovaná horná časť rozvádzača RE s prívodmi z HDS (vľavo) a odchodmi do bytov a RSP (vpravo)

Spodná časť RE s ističmi pred elektromermi, hlavným vypínačom a zvodičom bleskových prúdov

3. Spodná časť RE s ističmi pred elektromermi, hlavným vypínačom a zvodičom bleskových prúdov

Odkrytovaný RE po zapojení

4. Odkrytovaný RE po zapojení

Rozvádzač RE sa akurát zmestil pod kazetový strop

5. Rozvádzač RE sa akurát zmestil pod kazetový strop

Náklady na údržbu a pravidelné revízie by mali výrazne klesnúť

6. Náklady na údržbu a pravidelné revízie by mali výrazne klesnúť

Vzorne zapojený RE

7. Vzorne zapojený RE

Po ukončení prác sme všetky elektromery aj ističe označili kvôli prehľadnosti

8. Po ukončení prác sme všetky elektromery aj ističe označili kvôli prehľadnosti

Každý vlastník bytu dostal kľúč od RE

9. Každý vlastník bytu dostal kľúč od RE

Následná údržba spoločných rozvodov v bytovom dome sa výrazne zjednoduší

10. Následná údržba spoločných rozvodov v bytovom dome sa výrazne zjednoduší

Pracovníci rozvodných závodov majú tiež uľahčenú prácu pri odčítaní spotreby

11. Pracovníci rozvodných závodov majú tiež uľahčenú prácu pri odčítaní spotreby

Meranie pri východiskovej revízii

12. Meranie pri východiskovej revízii

Označené istiace prvky a elektromery

13. Označené istiace prvky a elektromery


Mapa