Bytové prívody

Služba realizovaná v bytovom dome Cabanova 1-9, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Projekt
3/2018

Návrat na bytový dom

Cabanova 1-9
Bratislava

Nasledujúca služba

RE nový spôsob
9-11/2018


Popis

Z nového elektromerového rozvádzača RE sme pre každý byt dotiahli nový silový prívod.

Použili sme bezhalogénové káble N2XH-J 5x6 v bezhalogénových lištách 40x40.

Spolu so silovým prívodom sme doviedli do bytových rozvodníc aj vodič hlavného pospojovania z ekvipotenciálnej prípojnice v JOP pred bytmi.

Viac informácií o službe: Bytové prívody


Obdobie

9-11/2018


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Mapa