RSP - nový spôsob

Služba realizovaná v bytovom dome Cabanova 1-9, Bratislava

 

Návrat na bytový dom

Cabanova 1-9
Bratislava

Nasledujúca služba

SO klasické žiarovky
9-11/2018


Popis

V mesiacoch september až november 2018 sme v bytovom dome na Cabanovej 1-9 v Bratislave zdemontovali pôvodné rozvádzače spoločných priestorov a na ich miesto sme nainštalovali nové RSP EATON.

Okrem istenia okruhov spoločných priestorov obsahuje aj podružný elektromer merajúci spotrebu výťahu.

Viac informácií o službe: Rozvádzače spoločných priestorov - nový spôsob


Obdobie

9-11/2018


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Pôvodný rozvádzač RSP v skrini JOP na prízemí

1. Pôvodný rozvádzač RSP v skrini JOP na prízemí

Pôvodné RE boli umiestnené v JOP skriniach na všetkých poschodiach. Na prízemí bolo iba meranie spoločných priestorov s podružným meraním pre výťah.

2. Pôvodné RE boli umiestnené v JOP skriniach na všetkých poschodiach. Na prízemí bolo iba meranie spoločných priestorov s podružným meraním pre výťah.

Na miesto pôvodných rozvádzačov RSP sme dodali a namontovali nové rozvádzače EATON

3. Na miesto pôvodných rozvádzačov RSP sme dodali a namontovali nové rozvádzače EATON

V každom RSP je na dverách jednopólová schéma so zapojením

4. V každom RSP je na dverách jednopólová schéma so zapojením

Z RSP je napojený aj výťah, ktorý má svoj podružný elektromer

5. Z RSP je napojený aj výťah, ktorý má svoj podružný elektromer

Nové RSP pre všetky obvody spoločných priestorov

6. Nové RSP pre všetky obvody spoločných priestorov

Označené vývody pre obsluhu (už chýbajú len krytky na neobsadené miesta v RSP)

7. Označené vývody pre obsluhu (už chýbajú len krytky na neobsadené miesta v RSP)


Mapa