Prepäťové ochrany

Služba realizovaná v bytovom dome Cabanova 1-9, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Pivničné priestory
9-11/2018

Návrat na bytový dom

Cabanova 1-9
Bratislava

Nasledujúca služba

RSP nový spôsob
9-11/2018


Popis

Do hlavných rozvádzačov RE sme umiestnili hlavné prepäťové ochrany triedy 1.

Z RE rozvádzača sme natiahli vodič hlavného pospojovania CY16, ktorý bez prerušenia prechádza cez ekvipotenciálne prípojnice na každom podlaží v JOP.

Na prízemí sú k hlavnému pospojovaniu pripojené aj rozvody kúrenia, vody a plynu.

Viac informácií o službe: Prepäťové ochrany + pospojovanie


Obdobie

9-11/2018


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Mapa