HDV

Služba realizovaná v bytovom dome Cabanova 1-9, Bratislava

 

Návrat na bytový dom

Cabanova 1-9
Bratislava

Nasledujúca služba

NO
9-11/2018


Popis

Hlavné domové vedenie sme zhotovili nové medenými jednožilovými káblami v pevných rúrkach.

Začína v skrini HDS pri zadných vchodoch a cez suterénne priestory prichádza do hlavného vypínača v novom piliérovom rozvádzači RE.

Viac informácií o službe: Hlavné domové vedenie


Obdobie

9-11/2018


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Mapa