Prepäťové ochrany

Služba realizovaná v bytovom dome Bilíkova 10-14, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Hlavné domové vedenie
12/2017-2/2018

Návrat na bytový dom

Bilíkova 10-14
Bratislava

Nasledujúca služba

RSP starý spôsob
12/2017-2/2018


Popis

Vo všetkých vchodoch bytového domu na Bilíkovej 10-14 v Bratislave sme nainštalovali na silovú inštaláciu vnútornú ochranu pred atmosférickým prepätím (prepäťové ochrany).

Do JOP na prízemí sme namontovali do nemeranej časti rozvodu zvodič bleskových prúdov. Ku každému odbernému miestu potom stredné prepäťové ochrany (meraná časť rozvodu).

Zriadili sme aj hlavné pospojovanie, na ktoré sú na prízemí pripojené rozvody vody, kúrenia a plynu. Na poschodiach sú k pospojovaniu pripojené prepäťové ochrany.

Viac informácií o službe: Prepäťové ochrany + pospojovanie


Obdobie

12/2017-2/2018


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

B14 stredné prepäťové ochrany pre výťah, ambulanciu zubára a RSP

1. B14 stredné prepäťové ochrany pre výťah, ambulanciu zubára a RSP

B14 - v dolnej časti rozvádzača sa nachádza PO triedy 1 a v strednej časti PO triedy 2 pre jednotlivé odberné miesta

2. B14 - v dolnej časti rozvádzača sa nachádza PO triedy 1 a v strednej časti PO triedy 2 pre jednotlivé odberné miesta

Hlavná prepäťová ochrana so signalizáciou poruchového stavu

3. Hlavná prepäťová ochrana so signalizáciou poruchového stavu

B14 - na vrchnom poschodí sa museli umiestniť PO II do hornej časti JOPky

4. B14 - na vrchnom poschodí sa museli umiestniť PO II do hornej časti JOPky

B14 horné poschodie - vrch rozvádzača s PO a ekvipotenciálnou prípojnicou

5. B14 horné poschodie - vrch rozvádzača s PO a ekvipotenciálnou prípojnicou

B14 - PO na bežnom poschodí - zdvojené svorky pre odbočky k bytom

6. B14 - PO na bežnom poschodí - zdvojené svorky pre odbočky k bytom

B12 - PO II na prízemí - výťah a RSP

7. B12 - PO II na prízemí - výťah a RSP

B10 - hlavné pospojovanie - plyn, kúrenie a voda

8. B10 - hlavné pospojovanie - plyn, kúrenie a voda

B10 - rúry pripojené k hlavnému pospojovaniu

9. B10 - rúry pripojené k hlavnému pospojovaniu

B10 - pripojenie rúry k pospojovaniu

10. B10 - pripojenie rúry k pospojovaniu


Mapa