Bilíkova 10-14, Bratislava

Prehľad služieb realizovaných v bytovom dome rámci projektu BP

 

Realizované služby

1. Projekt 7/2017  
2. Elektromerové rozvádzače - starý spôsob 12/2017-2/2018  
3. Hlavné domové vedenie 12/2017-2/2018  
4. Prepäťové ochrany + pospojovanie 12/2017-2/2018  
5. Rozvádzače spoločných priestorov - starý spôsob 12/2017-2/2018  
6. Výťahové prívody 12/2017-2/2018  
7. Núdzové osvetlenie 12/2017-2/2018  

Popis

Na prelome rokov 2017 a 2018 sme zrekonštruovali elektrorozvody bytového domu na Bilíkovej 10-14 v Bratislave.

Rekonštrukcia pozostávala z výmeny HDV, vykáblovania RE, inštalácie prepäťových ochrán a pospojovania, prívodov pre výťahy, prezbrojenia RSP a núdzového osvetlenia.


Fotogalérie

Bytový dom

Bytový dom Bilíkova 10,12,14 v Bratislave

1. Bytový dom Bilíkova 10,12,14 v Bratislave

Bytový dom Bilíkova 10,12,14 v Dúbravke

2. Bytový dom Bilíkova 10,12,14 v Dúbravke

Bytový dom na Bilíkovej 10,12,14 v Bratislave

3. Bytový dom na Bilíkovej 10,12,14 v Bratislave

Bytový dom na Bilíkovej 10,12,14 v Dúbravke

4. Bytový dom na Bilíkovej 10,12,14 v Dúbravke

Výmena HDV

Skriňa HDS s nožovými poistkami hodnoty

1. Skriňa HDS s nožovými poistkami hodnoty "aké mala - také dala". 300A poistka je už silná káva.

B10 - všetky poistky sme vymenili za 80A

2. B10 - všetky poistky sme vymenili za 80A

B14 - HDS po rekonštrukcii HDV

3. B14 - HDS po rekonštrukcii HDV

B14 HDS - 4 x N2XH 35, ten CY10 sme my nerobili

4. B14 HDS - 4 x N2XH 35, ten CY10 sme my nerobili

B14 odkrytovaná spodná časť rozvádzača - vodorovné HDV konči v hlavnom vypínači (prívod zhora)

5. B14 odkrytovaná spodná časť rozvádzača - vodorovné HDV konči v hlavnom vypínači (prívod zhora)

B14 - HDV končí v stupačkovej svorkovnici na vrchnom podlaží

6. B14 - HDV končí v stupačkovej svorkovnici na vrchnom podlaží

B12 - koniec HDV

7. B12 - koniec HDV

Prepäťová ochrana a pospojovanie

B14 stredné prepäťové ochrany pre výťah, ambulanciu zubára a RSP

1. B14 stredné prepäťové ochrany pre výťah, ambulanciu zubára a RSP

B14 - v dolnej časti rozvádzača sa nachádza PO triedy 1 a v strednej časti PO triedy 2 pre jednotlivé odberné miesta

2. B14 - v dolnej časti rozvádzača sa nachádza PO triedy 1 a v strednej časti PO triedy 2 pre jednotlivé odberné miesta

Hlavná prepäťová ochrana so signalizáciou poruchového stavu

3. Hlavná prepäťová ochrana so signalizáciou poruchového stavu

B14 - na vrchnom poschodí sa museli umiestniť PO II do hornej časti JOPky

4. B14 - na vrchnom poschodí sa museli umiestniť PO II do hornej časti JOPky

B14 horné poschodie - vrch rozvádzača s PO a ekvipotenciálnou prípojnicou

5. B14 horné poschodie - vrch rozvádzača s PO a ekvipotenciálnou prípojnicou

B14 - PO na bežnom poschodí - zdvojené svorky pre odbočky k bytom

6. B14 - PO na bežnom poschodí - zdvojené svorky pre odbočky k bytom

B12 - PO II na prízemí - výťah a RSP

7. B12 - PO II na prízemí - výťah a RSP

B10 - hlavné pospojovanie - plyn, kúrenie a voda

8. B10 - hlavné pospojovanie - plyn, kúrenie a voda

B10 - rúry pripojené k hlavnému pospojovaniu

9. B10 - rúry pripojené k hlavnému pospojovaniu

B10 - pripojenie rúry k pospojovaniu

10. B10 - pripojenie rúry k pospojovaniu

Rozvádzače spoločných priestorov

B14 - RSP s vymenenými istiacimi prvkami, nulovými svorkovnicami

1. B14 - RSP s vymenenými istiacimi prvkami, nulovými svorkovnicami

JOP na prízemí - v hornej časti RSP po rekonštrukcii

2. JOP na prízemí - v hornej časti RSP po rekonštrukcii

RSP po zakrytovaní

3. RSP po zakrytovaní

Všetky istiace prvky sú označené podľa jednopólovej schémy

4. Všetky istiace prvky sú označené podľa jednopólovej schémy

Prerobený RSP

5. Prerobený RSP

Pre RSP sme vypracovali jednopólové schémy zapojenia a umiesnili ich do rozvádzačov

6. Pre RSP sme vypracovali jednopólové schémy zapojenia a umiesnili ich do rozvádzačov

Elektromerové rozvádzače

Všetky elektromery sme zdemontovali a nanovo vykáblovali vodičmi CY4. 6. 8

1. Všetky elektromery sme zdemontovali a nanovo vykáblovali vodičmi CY4. 6. 8

JOP na prízemí - v hornej časti RSP po rekonštrukcii, v strednej vykáblované elektromery so strednými prepäťovými ochranami, v spodnej deón, ističe pred elmermi a hlavná prepäťová ochrana (pod krytom)

2. JOP na prízemí - v hornej časti RSP po rekonštrukcii, v strednej vykáblované elektromery so strednými prepäťovými ochranami, v spodnej deón, ističe pred elmermi a hlavná prepäťová ochrana (pod krytom)

B12 - prízemie - nanovo vykáblované elektromery

3. B12 - prízemie - nanovo vykáblované elektromery

Núdzové osvetlenie

Svietidlá LEDUS 8 osvetľujú únikové cesty v prípade výpadku elektrickej energie

1. Svietidlá LEDUS 8 osvetľujú únikové cesty v prípade výpadku elektrickej energie

Svietidlo LEDUS 8 sa dá prepnúť do režimu orientačného osvetlenia

2. Svietidlo LEDUS 8 sa dá prepnúť do režimu orientačného osvetlenia

V režime orientačného osvetlenia svieti svietidlo nonstop na 10% výkonu (cca 1W)

3. V režime orientačného osvetlenia svieti svietidlo nonstop na 10% výkonu (cca 1W)

Únikové cesty musia byť osvetlené kvôli evakuácii obyvateľov v prípade požiaru a odpojenia elektriny

4. Únikové cesty musia byť osvetlené kvôli evakuácii obyvateľov v prípade požiaru a odpojenia elektriny

Svietidlo nad východom z domu

5. Svietidlo nad východom z domu


Mapa