Výťahové prívody

Služba realizovaná v bytovom dome Bilíkova 10-14, Bratislava

 

Návrat na bytový dom

Bilíkova 10-14
Bratislava

Nasledujúca služba

NO
12/2017-2/2018


Popis

Do strojovní výťahov sme dostiahli nové silové prívody z JOP na prízemí.

Kabeláž sme viedli cez výťahové šachty požiaru odolným káblom.

Viac informácií o službe: Výťahové prívody


Obdobie

12/2017-2/2018


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Mapa