Projekt

Služba realizovaná v bytovom dome Bilíkova 10-14, Bratislava

 

Návrat na bytový dom

Bilíkova 10-14
Bratislava

Nasledujúca služba

RE starý spôsob
12/2017-2/2018


Popis

V júli 2017 sme vypracovali projekt na rekonštrukciu rozvodov spoločných priestorov bytového domu na Bilíkovej 10-14 v Bratislave.

Projekt obsahoval výmenu hlavného domového vedenia, vykáblovanie všetkých elektromerových rozvádzačov, vybudovanie núdzového osvetlenia, zriadenie hlavného pospojovania a vnútornú ochranu pred atmosférickým prepätím (prepäťové ochrany triedy 1 a 2), repasiu rozvádzačov pre spoločné priestory a nové výťahové prívody do strojovní.

Viac informácií o službe: Projekt


Obdobie

7/2017


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Bytový dom Bilíkova 10,12,14 v Bratislave

1. Bytový dom Bilíkova 10,12,14 v Bratislave

Bytový dom Bilíkova 10,12,14 v Dúbravke

2. Bytový dom Bilíkova 10,12,14 v Dúbravke

Bytový dom na Bilíkovej 10,12,14 v Bratislave

3. Bytový dom na Bilíkovej 10,12,14 v Bratislave

Bytový dom na Bilíkovej 10,12,14 v Dúbravke

4. Bytový dom na Bilíkovej 10,12,14 v Dúbravke


Mapa