Prepäťové ochrany

Služba realizovaná v bytovom dome Bakošova 34-36, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Pivničné priestory
5-6/2017

Návrat na bytový dom

Bakošova 34-36
Bratislava

Nasledujúca služba

RSP starý spôsob
5-6/2017


Popis

V mesiacoch máj – jún 2017 sme celý bytový dom na Bakošovej 34,36 v Bratislave dozbrojili prepäťovými ochranami a zriadili sme hlavné pospojovanie.

Na hlavný prívod sme v JOP na 1. poschodí namontovali zvodič bleskových prúdov (trieda 1) a pre každé odberné miesto sme namontovalil stredné prepäťové ochrany (trieda 2).

K hlavnému pospojovaniu sme okrem prepäťových ochrán a kostry JOPiek pripojili rozvody vody, plynu a kúrenia v suteréne.

Viac informácií o službe: Prepäťové ochrany + pospojovanie


Obdobie

5-6/2017


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Prepäťovky sú pripravené

1. Prepäťovky sú pripravené

Stredné prepäťové ochrany pre 2 byty

2. Stredné prepäťové ochrany pre 2 byty

Vpravo je ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania

3. Vpravo je ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania

Ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania je na každom poschodí

4. Ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania je na každom poschodí

V strede hore je hlavná prepäťová ochrana (trieda 1)

5. V strede hore je hlavná prepäťová ochrana (trieda 1)


Mapa