Bakošova 34-36, Bratislava

Prehľad služieb realizovaných v bytovom dome rámci projektu BP

 

Realizované služby

1. Projekt 12/2016  
2. Bytové prívody 5-6/2017  
3. Elektromerové rozvádzače - starý spôsob 5-6/2017  
4. Hlavné domové vedenie 5-6/2017  
5. Núdzové osvetlenie 5-6/2017  
6. Elektro-rekonštrukcia - Pivničné priestory 5-6/2017  
7. Prepäťové ochrany + pospojovanie 5-6/2017  
8. Rozvádzače spoločných priestorov - starý spôsob 5-6/2017  
9. LED Senzorové osvetlenie 5-6/2017  
10. Výťahové prívody 5-6/2017  

Popis

V mesiacoch máj – jún 2017 sme robili rekonštrukciu elektrorozvodov bytového domu na Bakošovej 34,36 v Bratislave.

Rekonštrukcia pozostávala z nasledujcich častí: výmena HDV, nové prívody do bytov, senzorové a núdzové osvetlenie, rozvádzače RE, prepäťové ochrany a pospojovanie, suterénne priestory, nové prívody do strojovní výťahov, prezbrojenie RSP.


Fotogalérie

Bytový dom

Bytový dom Bakošova 34,36 v Bratislave

1. Bytový dom Bakošova 34,36 v Bratislave

Bytový dom Bakošova 34,36 v Lamači

2. Bytový dom Bakošova 34,36 v Lamači

Bytový dom na Bakošovej 34,36 v Bratislave

3. Bytový dom na Bakošovej 34,36 v Bratislave

Bytový dom na Bakošovej 34,36 v Lamači

4. Bytový dom na Bakošovej 34,36 v Lamači

Hlavné domové vedenie

Nové HDV prechádza cez hlavný vypínač

1. Nové HDV prechádza cez hlavný vypínač

Z prípojkovej skrine sú napojené 2 HDV a 2 výťahové prívody

2. Z prípojkovej skrine sú napojené 2 HDV a 2 výťahové prívody

Uložené sú v turbo ohybných rúrkach

3. Uložené sú v turbo ohybných rúrkach

Pripojenie v prípojkovej skrini

4. Pripojenie v prípojkovej skrini

Vstup vedení do bytového domu od vonkajšej prípojkovej skrine

5. Vstup vedení do bytového domu od vonkajšej prípojkovej skrine

Hlavné rozvody pre oba vchody sme viedli po strope jednou trasou

6. Hlavné rozvody pre oba vchody sme viedli po strope jednou trasou

2x HDV a 2x výťahové prívody

7. 2x HDV a 2x výťahové prívody

Prechod do suterénu bytového domu sme poriadne utesnili montážnou penou

8. Prechod do suterénu bytového domu sme poriadne utesnili montážnou penou

Pred zabetónovaním sme obidva prechody poriadne utesnili

9. Pred zabetónovaním sme obidva prechody poriadne utesnili

Hlavné domové vedenia a výťahové prívody v pevných rúrkach na strope

10. Hlavné domové vedenia a výťahové prívody v pevných rúrkach na strope

Zabetónované

11. Zabetónované

HDV na bežnom podlaží

12. HDV na bežnom podlaží

HDV prechádza bez prerušenia cez stupačkovú svorkovnicu

13. HDV prechádza bez prerušenia cez stupačkovú svorkovnicu

Z PEN svorky sme urobili dôsledné ukostrenie skríň JOP

14. Z PEN svorky sme urobili dôsledné ukostrenie skríň JOP

Po výmene HDV príde na radu výmena ističov a vykáblovanie RE

15. Po výmene HDV príde na radu výmena ističov a vykáblovanie RE

Bytové prívody

Bytové prívody čakajú na zapojenie v bytovej rozvodnici

1. Bytové prívody čakajú na zapojenie v bytovej rozvodnici

Prívody sme viedli v bezhalogénových lištách

2. Prívody sme viedli v bezhalogénových lištách

Spolu so silovým prívodom sme do každej bytovej rozvodnice dotiahli aj vodič pospojovania

3. Spolu so silovým prívodom sme do každej bytovej rozvodnice dotiahli aj vodič pospojovania

Prepäťová ochrana a pospojovanie

Prepäťovky sú pripravené

1. Prepäťovky sú pripravené

Stredné prepäťové ochrany pre 2 byty

2. Stredné prepäťové ochrany pre 2 byty

Vpravo je ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania

3. Vpravo je ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania

Ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania je na každom poschodí

4. Ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania je na každom poschodí

V strede hore je hlavná prepäťová ochrana (trieda 1)

5. V strede hore je hlavná prepäťová ochrana (trieda 1)

Elektromerové rozvádzače

Všetky elektromery sme nanovo vykáblovali medenými vodičmi

1. Všetky elektromery sme nanovo vykáblovali medenými vodičmi

Vymenením pôvodných hliníkových rozvodov za medené zvýšite bezpečnosť bytového domu

2. Vymenením pôvodných hliníkových rozvodov za medené zvýšite bezpečnosť bytového domu

Pri opätovnom hromadnom plombovaní elektromerov je zo strany rozvodných závodov kontrolovaná aj hodnota ističa pred elektromerom. Tá musí

3. Pri opätovnom hromadnom plombovaní elektromerov je zo strany rozvodných závodov kontrolovaná aj hodnota ističa pred elektromerom. Tá musí "sedieť" s hodnotou v zmluve o pripojení.

PEN vodič v elektromere môže mať prierez 4mm<sup>2</sup>

4. PEN vodič v elektromere môže mať prierez 4mm2

Nanovo vykáblovaný RE

5. Nanovo vykáblovaný RE

Vzorne zrekonštruovaný RE rozvádzač v paneláku

6. Vzorne zrekonštruovaný RE rozvádzač v paneláku

Pri rekonštrukcii sa zvýši požiarna bezpečnosť bytového domu

7. Pri rekonštrukcii sa zvýši požiarna bezpečnosť bytového domu

RE po rekonštrukcii

8. RE po rekonštrukcii

Núdzové osvetlenie

Núdzové svietidlo LEDUS 8

1. Núdzové svietidlo LEDUS 8

LEDUS 8

2. LEDUS 8

Núdzové osvetlenie slúži na osvetlenie únikových ciest v prípade požiaru, resp. inej nebezpečnej situácie

3. Núdzové osvetlenie slúži na osvetlenie únikových ciest v prípade požiaru, resp. inej nebezpečnej situácie

LEDUS 8 s piktogramovou tabuľkou pre stropnú montáž

4. LEDUS 8 s piktogramovou tabuľkou pre stropnú montáž

Núdzové osvetlenie východu z bytového domu

5. Núdzové osvetlenie východu z bytového domu

Pivničné priestory

LED svietidlo na strope

1. LED svietidlo na strope

LED svietidlá pred pivničnými kobkami

2. LED svietidlá pred pivničnými kobkami

LED svietidlá pred kobkami

3. LED svietidlá pred kobkami

LED svietidlo pred strojovňou výťahu

4. LED svietidlo pred strojovňou výťahu

LED osvetlenie v pivniciach

5. LED osvetlenie v pivniciach

Nová kabeláž v povrchových rúrkach

6. Nová kabeláž v povrchových rúrkach

Pivničné chodby s LED osvetlením na stenách

7. Pivničné chodby s LED osvetlením na stenách

Vypínač na povrch s povrchovou inštaláciou

8. Vypínač na povrch s povrchovou inštaláciou

LED osvetlenie chodieb

9. LED osvetlenie chodieb

LED osvetlenie pivníc

10. LED osvetlenie pivníc

LED svietidlo

11. LED svietidlo

Chodby aj miestnosti sme osvetlili LED svietidlami s novou elektroinštaláciou

12. Chodby aj miestnosti sme osvetlili LED svietidlami s novou elektroinštaláciou

Vypínač na povrch

13. Vypínač na povrch

Rozvádzače spoločných priestorov

Prerobený zakrytovaný RSP

1. Prerobený zakrytovaný RSP

V hornej časti JOP na prízemí sa nachádza RSP

2. V hornej časti JOP na prízemí sa nachádza RSP

Prerobený RSP rozvádzač s novými istiacimi prvkami

3. Prerobený RSP rozvádzač s novými istiacimi prvkami

LED senzorové osvetlenie

LED svietidlo napojené zo senzorovej lampy a spínané spolu s ňou, vpravo núdzové svietidlo LEDUS 8

1. LED svietidlo napojené zo senzorovej lampy a spínané spolu s ňou, vpravo núdzové svietidlo LEDUS 8

RS 16 LED, ktorá spína aj prídavné svietidlo na stene oproti

2. RS 16 LED, ktorá spína aj prídavné svietidlo na stene oproti

Dvojica LED svietidiel (senzorové + spínané)

3. Dvojica LED svietidiel (senzorové + spínané)


Mapa