Prepäťové ochrany

Služba realizovaná v bytovom dome Pri kríži 38,40, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Výťahové prívody
9/2022

Návrat na bytový dom

Pri kríži 38,40
Bratislava


Popis

V auguste 2022 sme pokračovali v elektro-obnove spoločných priestorov bytového domu Pri kríži 38,40 v Bratislave doplnením prepäťových ochrán triedy 1 a 2 pre všetky odberné miesta a zriadením hlavného pospojovania.

Hlavné pospojovanie prechádza cez ekvipotenciálne prípojnice na všetkých podlažiach a k nemu sú pripojené prepäťové ochrany, rozvádzače a na prízemí rozvody vody, plynu a kúrenia.

Viac informácií o službe: Prepäťové ochrany + pospojovanie


Obdobie

8/2022


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Stredné prepäťové ochrany pre 2 jednofázové byty

1. Stredné prepäťové ochrany pre 2 jednofázové byty

Stredné prepäťovky pre jeden jednofázový a jeden trojfázový byt

2. Stredné prepäťovky pre jeden jednofázový a jeden trojfázový byt

Stredné prepäťovky na prízemí pre 2 jednofázové byty

3. Stredné prepäťovky na prízemí pre 2 jednofázové byty

Stredné prepäťovky pre 2 byty

4. Stredné prepäťovky pre 2 byty

Hlavná prepäťová ochrana (čierna) pre hlavné domové vedenie v nemeranej časti rozvodu

5. Hlavná prepäťová ochrana (čierna) pre hlavné domové vedenie v nemeranej časti rozvodu

Doplnené prepäťové ochrany napojené spoza elektromerov zo zdvojených radových svoriek

6. Doplnené prepäťové ochrany napojené spoza elektromerov zo zdvojených radových svoriek

Aj v RSP je stredná prepäťová ochrana chrániaca elektrorozvody spoločných priestorov

7. Aj v RSP je stredná prepäťová ochrana chrániaca elektrorozvody spoločných priestorov


Mapa