Pri kríži 38,40, Bratislava

Prehľad služieb realizovaných v bytovom dome rámci projektu BP

 

Realizované služby

1. Projekt 2/2022  
2. Hlavné domové vedenie 7/2022  
3. Elektromerové rozvádzače - starý spôsob 7/2022  
4. LED Senzorové osvetlenie 7/2022  
5. Núdzové osvetlenie 7/2022  
6. Elektro-rekonštrukcia - Pivničné priestory 8/2022  
7. Rozvádzače spoločných priestorov - nový spôsob 8/2022  
8. Prenajaté priestory 9/2022  
9. Výťahové prívody 9/2022  
10. Prepäťové ochrany + pospojovanie 8/2022  

Fotogalérie

Bytový dom

Bytový dom Pri kríži 40, Bratislava

1. Bytový dom Pri kríži 40, Bratislava

Bytový dom Pri kríži 38,40 v Bratislave

2. Bytový dom Pri kríži 38,40 v Bratislave

Bytový dom Pri kríži 38,40 v Dúbravke

3. Bytový dom Pri kríži 38,40 v Dúbravke

Bytový dom Pri kríži 38, Bratislava

4. Bytový dom Pri kríži 38, Bratislava

Bytový dom Pri kríži 38,40, Bratislava zo zadnej strany

5. Bytový dom Pri kríži 38,40, Bratislava zo zadnej strany

Hlavné domové vedenie

Vodorovné HDV sme viedli na prízemí v existujúcom sadrokartónovom podhľade, preto bolo nutné zhotoviť montážne otvory

1. Vodorovné HDV sme viedli na prízemí v existujúcom sadrokartónovom podhľade, preto bolo nutné zhotoviť montážne otvory

Nové HDV v skrini PRIS pre vchod 38

2. Nové HDV v skrini PRIS pre vchod 38

PRIS pre vchod 40 s hlavným vedením pre pravé a ľavé schodisko

3. PRIS pre vchod 40 s hlavným vedením pre pravé a ľavé schodisko

Hlavné domové vedenia sme uložili do betónového podkladu a vo fasáde do oceľového žľabu kvôli mechanickej ochrane

4. Hlavné domové vedenia sme uložili do betónového podkladu a vo fasáde do oceľového žľabu kvôli mechanickej ochrane

HDV končí na vrchnom podlaží v stupačkovej svorkovnici s krytom

5. HDV končí na vrchnom podlaží v stupačkovej svorkovnici s krytom

Na prízemí je HDV istené v hlavnom ističi (vpravo)

6. Na prízemí je HDV istené v hlavnom ističi (vpravo)

Elektromerové rozvádzače

Vykáblovávanie elektromerov medenými vodičmi

1. Vykáblovávanie elektromerov medenými vodičmi

RE s novými medenými vodičmi pred zakrytovaním

2. RE s novými medenými vodičmi pred zakrytovaním

Nanovo vykáblovaný elektromerový rozvádzač medenými vodičmi CY4, 6 a 10

3. Nanovo vykáblovaný elektromerový rozvádzač medenými vodičmi CY4, 6 a 10

Vymenené ističe v prevlečných plombovateľných krytoch

4. Vymenené ističe v prevlečných plombovateľných krytoch

Nanovo vykáblovaný RE rozvádzač

5. Nanovo vykáblovaný RE rozvádzač

Zakrytovaný RE po repasii

6. Zakrytovaný RE po repasii

LED senzorové osvetlenie

Vypínač v kobke pri výťahu

1. Vypínač v kobke pri výťahu

Klasické LED osvetlenie v kobke pri výťahu

2. Klasické LED osvetlenie v kobke pri výťahu

LED senzorové osvetlenie pred bytmi spolu s núdzovým

3. LED senzorové osvetlenie pred bytmi spolu s núdzovým

Senzorové a núdzové svietidlo na medziposchodí

4. Senzorové a núdzové svietidlo na medziposchodí

Pre osvetlenie sme zhotovili aj novú bezhalogénovú kabeláž v HF lištách

5. Pre osvetlenie sme zhotovili aj novú bezhalogénovú kabeláž v HF lištách

Na senzorové osvetlenie sme použili svietidlá LEDVANCE s HF senzorom

6. Na senzorové osvetlenie sme použili svietidlá LEDVANCE s HF senzorom

Senzorové osvetlenie na prízemí na sadrokartónovom strope

7. Senzorové osvetlenie na prízemí na sadrokartónovom strope

Senzorové osvetlenie v exteriéri

8. Senzorové osvetlenie v exteriéri

Núdzové osvetlenie

Núdzové osvetlenie únikovej cesty

1. Núdzové osvetlenie únikovej cesty

Núdzové svietidlo s piktogramom ukazujúce smer úniku z domu

2. Núdzové svietidlo s piktogramom ukazujúce smer úniku z domu

Núdzové svietidlo LEDUS 8 s akumulátorom

3. Núdzové svietidlo LEDUS 8 s akumulátorom

Označený a osvetlený smer úniku z pivničných priestorov

4. Označený a osvetlený smer úniku z pivničných priestorov

Núdzové svietidlá na prízemí

5. Núdzové svietidlá na prízemí

Pre núdzové osvetlenie sme urobili aj novú kabeláž

6. Pre núdzové osvetlenie sme urobili aj novú kabeláž

Pivničné priestory

V pivniciach sme zhotovili nové LED osvetlenie

1. V pivniciach sme zhotovili nové LED osvetlenie

Použili sme overené prachotesné svietidlá PHILIPS

2. Použili sme overené prachotesné svietidlá PHILIPS

Svietidlá sme umiestnili pred pivničné kobky

3. Svietidlá sme umiestnili pred pivničné kobky

Zhotovili sme novú kabeláž v pevných rúrkach

4. Zhotovili sme novú kabeláž v pevných rúrkach

Pôvodné osvetlenie v kobkách sme zrušili

5. Pôvodné osvetlenie v kobkách sme zrušili

Nové osvetlenie je spínané klasickými vypínačmi v prevedení do vlhka

6. Nové osvetlenie je spínané klasickými vypínačmi v prevedení do vlhka

Svietidlá sme zavesili na retiazky do chodbičiek pred kobkami

7. Svietidlá sme zavesili na retiazky do chodbičiek pred kobkami

Hladina osvetlenia je dostačujúca pre kobky

8. Hladina osvetlenia je dostačujúca pre kobky

Nová kabeláž na povrchu

9. Nová kabeláž na povrchu

Osvetlenie chodbičiek pred kobkami zlepšuje požiarnu vybavenosť domu, nakoľko odpadá nebezpečenstvo vzniku požiaru od elektroinštalácie (pri osvetlení v kobkách)

10. Osvetlenie chodbičiek pred kobkami zlepšuje požiarnu vybavenosť domu, nakoľko odpadá nebezpečenstvo vzniku požiaru od elektroinštalácie (pri osvetlení v kobkách)

Rozvádzače spoločných priestorov

Hotový vyrobený rozvádzač RSP

1. Hotový vyrobený rozvádzač RSP "na stole" pripravený na montáž

Odkrytovaný RSP umiestnený v JOP na 1NP

2. Odkrytovaný RSP umiestnený v JOP na 1NP

Zapojený nový RSP

3. Zapojený nový RSP

RSP po namontovaní

4. RSP po namontovaní

Otvorený RSP po zakrytovaní

5. Otvorený RSP po zakrytovaní

Jednopólová schéma rozvádzača RSP

6. Jednopólová schéma rozvádzača RSP

Nový rozvádzač spoločných priestorov v skrini JOP

7. Nový rozvádzač spoločných priestorov v skrini JOP

Prenajaté priestory

Zostavený rozvádzač pre prenajaté priestory

1. Zostavený rozvádzač pre prenajaté priestory

RSPP pre prenajaté priestory

2. RSPP pre prenajaté priestory

RSPP pripravený na montáž

3. RSPP pripravený na montáž

Namontovaný RSPP pre prenajaté priestory

4. Namontovaný RSPP pre prenajaté priestory

Kabeláž pre jednotlivé prenajaté priestory sme viedli v pevných rúrkach na povrchu

5. Kabeláž pre jednotlivé prenajaté priestory sme viedli v pevných rúrkach na povrchu

Podružné merače pre každý z prenajatých priestorov

6. Podružné merače pre každý z prenajatých priestorov

Spravodlivé rozpočítavanie spotreby elektrickej energie v prenajatých priestoroch

7. Spravodlivé rozpočítavanie spotreby elektrickej energie v prenajatých priestoroch

Nový RSPP (rozvádzač spoločných prenajatých priestorov)

8. Nový RSPP (rozvádzač spoločných prenajatých priestorov)

Pre RSPP sme použili rozvádzač s presklenými dverami od firmy EATON

9. Pre RSPP sme použili rozvádzač s presklenými dverami od firmy EATON

Výťahové prívody

Nový výťahový prívod sme zhotovili od ističa pre výťah v RSP

1. Nový výťahový prívod sme zhotovili od ističa pre výťah v RSP

Dotiahnutý nový prívod spolu s vodičom hlavného pospojovania

2. Dotiahnutý nový prívod spolu s vodičom hlavného pospojovania

Kábel privedený do strojovne cez podlahu

3. Kábel privedený do strojovne cez podlahu

Nový výťahový prívod spolu s vodičom hlavného pospojovania

4. Nový výťahový prívod spolu s vodičom hlavného pospojovania

Prepäťové ochrany

Stredné prepäťové ochrany pre 2 jednofázové byty

1. Stredné prepäťové ochrany pre 2 jednofázové byty

Stredné prepäťovky pre jeden jednofázový a jeden trojfázový byt

2. Stredné prepäťovky pre jeden jednofázový a jeden trojfázový byt

Stredné prepäťovky na prízemí pre 2 jednofázové byty

3. Stredné prepäťovky na prízemí pre 2 jednofázové byty

Stredné prepäťovky pre 2 byty

4. Stredné prepäťovky pre 2 byty

Hlavná prepäťová ochrana (čierna) pre hlavné domové vedenie v nemeranej časti rozvodu

5. Hlavná prepäťová ochrana (čierna) pre hlavné domové vedenie v nemeranej časti rozvodu

Doplnené prepäťové ochrany napojené spoza elektromerov zo zdvojených radových svoriek

6. Doplnené prepäťové ochrany napojené spoza elektromerov zo zdvojených radových svoriek

Aj v RSP je stredná prepäťová ochrana chrániaca elektrorozvody spoločných priestorov

7. Aj v RSP je stredná prepäťová ochrana chrániaca elektrorozvody spoločných priestorov


Správca

DOMUS Bratislava, s.r.o.


Mapa