Prepäťové ochrany

Služba realizovaná v bytovom dome Karola Adlera 26-36, Bratislava

 

Návrat na bytový dom

Karola Adlera 26-36
Bratislava

Nasledujúca služba

Bytové prívody
5/2015


Popis

V apríli 2015 sme nainštalovali do celého bytového domu na Karola Adlera 26-36 v Bratislave vnútornú ochranu pred atmosférickým prepätím, čiže prepäťové ochrany. Prepäťová ochrana silových rozvodov je riešená kaskádovo v troch stupňoch.

Na prívodný silový kábel do paneláku sme nainštalovali zvodič bleskových prúdov, alebo inak povedané hlavnú prepäťovú ochranu triedy 1. Táto sa umiestňuje do nemeranej časti rozvodu, preto je nutné, aby spĺňala požiadavky rozvodných závodov (ZSE). Slovenský výrobca prepäťových ochrán KIWA má ako jediný na Slovensku certifikát od Západoslovenských elektrární, ktorý umožňuje tieto prepäťové ochrany do nemeranej časti rozvodu montovať.

Prepäťovú ochranu triedy 2 (stredná ochrana) sme namontovali pre výťahy, rozvádzač spoločných priestorov a všetky byty. Tieto ochrany sú umiestnené v elektromerových rozvádzačoch na chodbe.

Triedu ochrany 3 sme neriešili, nakoľko táto sa montuje do bytov do bezprostrednej blízkosti chránených zariadení (spotrebičov), či už vo forme zásuviek s prepäťovou ochranou, predlžovacích prívodov obsahujúcich prepäťovú ochranu a pod.

Súčasťou vnútornej ochrany paneláku pred atmosférickým prepätím je aj zhotovenie hlavného pospojovania s prípojnicami HOP na každom poschodí bytového domu. K týmto prípojniciam sa pripájajú všetky vodivé časti potrubí a pod.

Viac informácií o službe: Prepäťové ochrany + pospojovanie


Obdobie

4/2015


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Prepäťové ochrany triedy 2 chrániace byty umiestnené v JOP skrini v blízkosti radových svoriek s bytovými prívodmi

1. Prepäťové ochrany triedy 2 chrániace byty umiestnené v JOP skrini v blízkosti radových svoriek s bytovými prívodmi

V JOP skriniach na najvyššom podlaží sme museli umiestniť prepäťové ochrany triedy 2 až do úplne hornej časti rozvádzača JOP

2. V JOP skriniach na najvyššom podlaží sme museli umiestniť prepäťové ochrany triedy 2 až do úplne hornej časti rozvádzača JOP

Umiestnenie stredných prepäťových ochrán v JOP skrini na najvyššom podlaží

3. Umiestnenie stredných prepäťových ochrán v JOP skrini na najvyššom podlaží

Hlavná prepäťová ochrana na hlavnom prívode do bytového domu odsekne najväčšiu časť prepätia po zásahu bleskom

4. Hlavná prepäťová ochrana na hlavnom prívode do bytového domu odsekne najväčšiu časť prepätia po zásahu bleskom

Signalizácia poruchového stavu hlavnej prepäťovej ochrany (biely modul na pravej strane PO) poslúži ako akustický hlásič poruchového stavu, v prípade zhoršených vlastností prepäťovej ochrany

5. Signalizácia poruchového stavu hlavnej prepäťovej ochrany (biely modul na pravej strane PO) poslúži ako akustický hlásič poruchového stavu, v prípade zhoršených vlastností prepäťovej ochrany

Stredné prepäťové ochrany v elektromerovom rozvádzači

6. Stredné prepäťové ochrany v elektromerovom rozvádzači

Tu môžete vidieť umiestnenie prepäťových ochrán v JOP skrini na prízemí bytového domu

7. Tu môžete vidieť umiestnenie prepäťových ochrán v JOP skrini na prízemí bytového domu


Mapa