Karola Adlera 26-36, Bratislava

Prehľad služieb realizovaných v bytovom dome rámci projektu BP

 

Realizované služby

1. Projekt 10/2014  
2. Hlavné domové vedenie 4/2015  
3. Senzorové osvetlenie - LED žiarovky 4/2015  
4. Prepäťové ochrany + pospojovanie 4/2015  
5. Bytové prívody 5/2015  
6. Rozvádzače spoločných priestorov - starý spôsob 5/2015  
7. Výťahové prívody 5/2015  

Fotogalérie

Bytový dom

Časť bytového domu na ulici K. Adlera v Dúbravke. V dome sme zrekonštruovali elektroinštaláciu spoločných priestorov.

1. Časť bytového domu na ulici K. Adlera v Dúbravke. V dome sme zrekonštruovali elektroinštaláciu spoločných priestorov.

Výmena HDV

Skrinka RIS s pôvodným starým prívodom pre 1 vchod bytového domu. Hliníkové vodiče s textilnou izoláciou sme nahradili jednožilovými medenými káblami.

1. Skrinka RIS s pôvodným starým prívodom pre 1 vchod bytového domu. Hliníkové vodiče s textilnou izoláciou sme nahradili jednožilovými medenými káblami.

Pôvodné hlavné domové vedenie HDV s fázovými vodičmi s textilnou izoláciou

2. Pôvodné hlavné domové vedenie HDV s fázovými vodičmi s textilnou izoláciou

Zakrytovaná spodná časť rozvádzača po rekonštrukcii

3. Zakrytovaná spodná časť rozvádzača po rekonštrukcii

Nové HDV s novou stupačkovou svorkovnicou s krytom, nové bytové ističe pred elektromermi s prevlečnými krytmi

4. Nové HDV s novou stupačkovou svorkovnicou s krytom, nové bytové ističe pred elektromermi s prevlečnými krytmi

Nové HDV sme viedli v pevných rúrkach

5. Nové HDV sme viedli v pevných rúrkach

Nové HDV vychádzajúce zo skrinky RIS

6. Nové HDV vychádzajúce zo skrinky RIS

Prepäťové ochrany

Prepäťové ochrany triedy 2 chrániace byty umiestnené v JOP skrini v blízkosti radových svoriek s bytovými prívodmi

1. Prepäťové ochrany triedy 2 chrániace byty umiestnené v JOP skrini v blízkosti radových svoriek s bytovými prívodmi

V JOP skriniach na najvyššom podlaží sme museli umiestniť prepäťové ochrany triedy 2 až do úplne hornej časti rozvádzača JOP

2. V JOP skriniach na najvyššom podlaží sme museli umiestniť prepäťové ochrany triedy 2 až do úplne hornej časti rozvádzača JOP

Umiestnenie stredných prepäťových ochrán v JOP skrini na najvyššom podlaží

3. Umiestnenie stredných prepäťových ochrán v JOP skrini na najvyššom podlaží

Hlavná prepäťová ochrana na hlavnom prívode do bytového domu odsekne najväčšiu časť prepätia po zásahu bleskom

4. Hlavná prepäťová ochrana na hlavnom prívode do bytového domu odsekne najväčšiu časť prepätia po zásahu bleskom

Signalizácia poruchového stavu hlavnej prepäťovej ochrany (biely modul na pravej strane PO) poslúži ako akustický hlásič poruchového stavu, v prípade zhoršených vlastností prepäťovej ochrany

5. Signalizácia poruchového stavu hlavnej prepäťovej ochrany (biely modul na pravej strane PO) poslúži ako akustický hlásič poruchového stavu, v prípade zhoršených vlastností prepäťovej ochrany

Stredné prepäťové ochrany v elektromerovom rozvádzači

6. Stredné prepäťové ochrany v elektromerovom rozvádzači

Tu môžete vidieť umiestnenie prepäťových ochrán v JOP skrini na prízemí bytového domu

7. Tu môžete vidieť umiestnenie prepäťových ochrán v JOP skrini na prízemí bytového domu

Prívody pre byty a RSP

Zakrytovaný rozvádzač RSP po rekonštrukcii

1. Zakrytovaný rozvádzač RSP po rekonštrukcii

Nové istiace prvky, nulová svorkovnica a ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania

2. Nové istiace prvky, nulová svorkovnica a ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania

Všetky ističe sme umiestnili do prevlečných krytov kvôli vyššej bezpečnosti

3. Všetky ističe sme umiestnili do prevlečných krytov kvôli vyššej bezpečnosti

Pre všetky zrekonštruované rozvádzače sme vyhotovili jednopólové schémy so skutočným zapojením

4. Pre všetky zrekonštruované rozvádzače sme vyhotovili jednopólové schémy so skutočným zapojením

Odkrytovaný pôvodný rozvádzač so starými istiacimi prvkami a poistkami

5. Odkrytovaný pôvodný rozvádzač so starými istiacimi prvkami a poistkami

Nové prívody do bytov sme viedli po povrchu v plastových lištách

6. Nové prívody do bytov sme viedli po povrchu v plastových lištách

Nový prívod sme zhotovili trojfázovým medeným káblom CYKY

7. Nový prívod sme zhotovili trojfázovým medeným káblom CYKY

Spolu s novým prívodným káblom sme do bytových rozvodníc dotiahli aj vodič pospojovania z ekvipotenciálnej prípojnice

8. Spolu s novým prívodným káblom sme do bytových rozvodníc dotiahli aj vodič pospojovania z ekvipotenciálnej prípojnice

Prívody pre výťahy

Spolu s káblom sme dodali aj rozvádzače pre výťahy

1. Spolu s káblom sme dodali aj rozvádzače pre výťahy

Otvorený rozvádzač

2. Otvorený rozvádzač

Rozvádzač po uzavretí

3. Rozvádzač po uzavretí


Správca

Bytový podnik Dúbravka, spol. s r.o.


Mapa