Prepäťové ochrany

Služba realizovaná v bytovom dome Furdekova 6, Bratislava

 

Návrat na bytový dom

Furdekova 6
Bratislava

Nasledujúca služba

NO
8/2020


Popis

V mesiacoch február až apríl 2020 sme vykonali elektrorekonštrukciu bytového domu na Furdekovej 6 v Bratislave, v rámci ktorej sme namontovali aj prepäťové ochrany silových rozvodov.

Do hlavného rozvádzača HR sme umiestnili zvodiče bleskových prúdov (prepäťové ochrany triedy 1). Tieto sú namontované v nemeranej časti rozvodu. Obidva bloky bytového domu majú svoj.

Pred byty sme namontovali stredné prepäťové ochrany (triedy 2). Stredné prepäťové ochrany sú namontované v meranej časti rozvodu.

V bytovom dome sme zriadili hlavné pospojovanie, ku ktorému sú okrem prepäťových ochrán pripojené aj rozvody vody, plynu a kúrenia v suteréne.

Viac informácií o službe: Prepäťové ochrany + pospojovanie


Obdobie

2-4/2020


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Časť stredných prepäťoviek pripravená na montáž

1. Časť stredných prepäťoviek pripravená na montáž

Príprava prepäťových ochrán pred montážou

2. Príprava prepäťových ochrán pred montážou

Stredné PO sme montovali pri rekonštrukcii elektromerových rozvádzačov

3. Stredné PO sme montovali pri rekonštrukcii elektromerových rozvádzačov

Stredné prepäťové ochrany pre 4 byty, vľavo ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania

4. Stredné prepäťové ochrany pre 4 byty, vľavo ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania

Stredné prepäťové ochrany odfiltrujú stredné prepätie ešte pred vstupom do bytu

5. Stredné prepäťové ochrany odfiltrujú stredné prepätie ešte pred vstupom do bytu

Stredné prepäťové ochrany namontované v meranej časti rozvodu

6. Stredné prepäťové ochrany namontované v meranej časti rozvodu

Zdvojené bytové svorky slúžia na odbočenie pre prepäťové ochrany a tiež na pripojenie bytových prívodov (oranžové káble sú nové bytové prívody čakajúce na pripojenie)

7. Zdvojené bytové svorky slúžia na odbočenie pre prepäťové ochrany a tiež na pripojenie bytových prívodov (oranžové káble sú nové bytové prívody čakajúce na pripojenie)


Mapa