Furdekova 6, Bratislava

Prehľad služieb realizovaných v bytovom dome rámci projektu BP

 

Realizované služby

1. Senzorové osvetlenie - klasické žiarovky 9/2008  
2. Senzorové osvetlenie - klasické žiarovky 12/2009  
3. Hlavné domové vedenie 2-4/2020  
4. Elektromerové rozvádzače - starý spôsob 2-4/2020  
5. Prepäťové ochrany + pospojovanie 2-4/2020  
6. Núdzové osvetlenie 8/2020  

Fotogalérie

Bytový dom

Bytový dom na Furdekovej 6 v Petržalke

1. Bytový dom na Furdekovej 6 v Petržalke

Bytový dom na Furdekovej 6 v Bratislave

2. Bytový dom na Furdekovej 6 v Bratislave

Hlavné domové vedenie

Odbočenie z HDV sa robí bez prerušenia vedenia

1. Odbočenie z HDV sa robí bez prerušenia vedenia

Inštalácia nového hlavného domového vedenia

2. Inštalácia nového hlavného domového vedenia

Počas inštalácie nového HDV

3. Počas inštalácie nového HDV

Nové HDV počas montáže; na stupačkovej svorkovnici ešte chýba kryt; nie sú ešte pripojené odchody z HDV

4. Nové HDV počas montáže; na stupačkovej svorkovnici ešte chýba kryt; nie sú ešte pripojené odchody z HDV

Nové hlavné domové vedenie

5. Nové hlavné domové vedenie

Nové HDV na inštalačných rebríkoch

6. Nové HDV na inštalačných rebríkoch

Nové HDV v bezhalogénovom prevedení

7. Nové HDV v bezhalogénovom prevedení

HDV vedené nad kazetovým stropom

8. HDV vedené nad kazetovým stropom

Rebríky boli schválne dimenzované väčšie kvôli možnosti využitia ako káblová trasa pre dodatočné vedenia

9. Rebríky boli schválne dimenzované väčšie kvôli možnosti využitia ako káblová trasa pre dodatočné vedenia

Nové hlavné domové vedenie

10. Nové hlavné domové vedenie

Elektromerové rozvádzače

Elektromerový rozvádzač RE po dokončení

1. Elektromerový rozvádzač RE po dokončení

Vynovené RE a HDV

2. Vynovené RE a HDV

Zrekonštruovaný RE s novým HDV

3. Zrekonštruovaný RE s novým HDV

RE počas rekonštrukčných prác

4. RE počas rekonštrukčných prác

Ističe sme presunuli na stranu kvôli tomu, aby sme získali priestor pre možnú zmenu pripojenia bytu na 400 V

5. Ističe sme presunuli na stranu kvôli tomu, aby sme získali priestor pre možnú zmenu pripojenia bytu na 400 V

Počas vykáblovania RE

6. Počas vykáblovania RE

Pripájanie odbočiek k ističom

7. Pripájanie odbočiek k ističom

Koniec HDV na 10. poschodí; ističe pred elektromermi sme presunuli na ľavú stranu JOP

8. Koniec HDV na 10. poschodí; ističe pred elektromermi sme presunuli na ľavú stranu JOP

Po vykáblovaní elektromerového rozvádzača RE

9. Po vykáblovaní elektromerového rozvádzača RE

V spodnej časti rozvádzača je len stupačková svorkovnica (bez istenia odbočiek k bytom)

10. V spodnej časti rozvádzača je len stupačková svorkovnica (bez istenia odbočiek k bytom)

Prepäťové ochrany

Časť stredných prepäťoviek pripravená na montáž

1. Časť stredných prepäťoviek pripravená na montáž

Príprava prepäťových ochrán pred montážou

2. Príprava prepäťových ochrán pred montážou

Stredné PO sme montovali pri rekonštrukcii elektromerových rozvádzačov

3. Stredné PO sme montovali pri rekonštrukcii elektromerových rozvádzačov

Stredné prepäťové ochrany pre 4 byty, vľavo ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania

4. Stredné prepäťové ochrany pre 4 byty, vľavo ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania

Stredné prepäťové ochrany odfiltrujú stredné prepätie ešte pred vstupom do bytu

5. Stredné prepäťové ochrany odfiltrujú stredné prepätie ešte pred vstupom do bytu

Stredné prepäťové ochrany namontované v meranej časti rozvodu

6. Stredné prepäťové ochrany namontované v meranej časti rozvodu

Zdvojené bytové svorky slúžia na odbočenie pre prepäťové ochrany a tiež na pripojenie bytových prívodov (oranžové káble sú nové bytové prívody čakajúce na pripojenie)

7. Zdvojené bytové svorky slúžia na odbočenie pre prepäťové ochrany a tiež na pripojenie bytových prívodov (oranžové káble sú nové bytové prívody čakajúce na pripojenie)

Núdzové osvetlenie

LED núdzové svietidlo LEDUS 8

1. LED núdzové svietidlo LEDUS 8

Núdzové osvetlenie sme zhotovili vrátane bezhalogénovej kabeláže

2. Núdzové osvetlenie sme zhotovili vrátane bezhalogénovej kabeláže

Únikové cesty sú osvetlené LED núdzovým osvetlením s autonómnosťou 120 minút

3. Únikové cesty sú osvetlené LED núdzovým osvetlením s autonómnosťou 120 minút

V prípade potreby sa svietidlo dá prepnúť do funkcie trvalého orientačného svietenia na 10% výkonu

4. V prípade potreby sa svietidlo dá prepnúť do funkcie trvalého orientačného svietenia na 10% výkonu

EATON LEDUS 8

5. EATON LEDUS 8


Správca

EKA, s.r.o.


Mapa