Prepäťové ochrany

Služba realizovaná v bytovom dome Drobného 8,10, Bratislava

 


Popis

V januári 2021 sme pokračovali v elektro-obnove bytového domu na Drobného 8,10 v Bratislave zhotovením hlavného pospojovania a montážou prepäťových ochrán.

Hlavné prepäťové ochrany pre 2 vetvy HDV a výťahy sme umiestnili do nemeranej časti rozvodu v JOP na prízemí bytového domu.

Stredné prepäťové ochrany sme umiestnili do JOP pri svorky za elektromermi. Strednú prepäťovú ochranu pre spoločné priestory sme namontovali do RSP1 a RSP2.

Inštaláciou prepäťových ochrán sme ochránili silové rozvody pred prepätím a tým zvýšili životnosť elektrospotrebičov v bytovom dome. Prepäťové ochrany chránia nielen pred atmosférickým prepätím pri zásahu blesku, ale aj pred prepätím v sieti vznikajúcom spínacími procesmi.

Viac informácií o službe: Prepäťové ochrany + pospojovanie


Obdobie

1/2021


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Zostavovanie radových svoriek s prepäťovkami pre montáž do bytového domu

1. Zostavovanie radových svoriek s prepäťovkami pre montáž do bytového domu

Stredné prepäťové ochrany pre byty

2. Stredné prepäťové ochrany pre byty

More stredných prepäťoviek

3. More stredných prepäťoviek

Stredné prepäťovky pre dva jednofázové byty v JOPke

4. Stredné prepäťovky pre dva jednofázové byty v JOPke

Stredné prepäťovky pre dva byty

5. Stredné prepäťovky pre dva byty

Po montáži prepäťoviek

6. Po montáži prepäťoviek

Aj v RSP je stredná prepäťová ochrana

7. Aj v RSP je stredná prepäťová ochrana

Prepäťovky po zakrytovaní

8. Prepäťovky po zakrytovaní

Stredné prepäťovky pre dva trojfázové byty

9. Stredné prepäťovky pre dva trojfázové byty

Stredné prepäťovky pre trojfázový a jednofázový byt

10. Stredné prepäťovky pre trojfázový a jednofázový byt

Prepäťové ochrany sú

11. Prepäťové ochrany sú "ukostrené" do ekvipotenciálnej prípojnice

Hlavné prepäťovky pre HDV a výťahy

12. Hlavné prepäťovky pre HDV a výťahy

Hlavná prepäťovka pre HDV na prízemí

13. Hlavná prepäťovka pre HDV na prízemí


Mapa