RSP - nový spôsob

Služba realizovaná v bytovom dome Drobného 8,10, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Núdzové osvetlenie
12/2020

Návrat na bytový dom

Drobného 8,10
Bratislava

Nasledujúca služba

PO
1/2021


Popis

V januári 2021 sme namontovali nové rozvádzače spoločných priestorov pre bytový dom na Drobného 8,10 v Bratislave.

Použili sme plechové rozvádzače na povrch EATON.

Na prízemí je RSP1 v JOP a v suteréne RSP2 na mieste zdemontovanej JOP.

V bytovom dome sme zdemontovali všetky pôvodné rozvody a nové rozvody sme zhotovili bezhalogénovými káblami.

Tým sme zlepšili požiarnu bezpečnosť bytového domu, nakoľko rozvádzače sa nachádzajú na únikových cestách a v prípade požiaru by mohlo dôjsť k zadymeniu únikových ciest z halogénovej kabeláže.

Viac informácií o službe: Rozvádzače spoločných priestorov - nový spôsob


Obdobie

1/2021


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

RSP počas zostavovania

1. RSP počas zostavovania

Vyrobený rozvádzač RSP

2. Vyrobený rozvádzač RSP

RSP po zakrytovaní

3. RSP po zakrytovaní

RSP2 v suteréne na mieste pôvodnej JOP-ky, ktorú sme zdemontovali

4. RSP2 v suteréne na mieste pôvodnej JOP-ky, ktorú sme zdemontovali

RSP2 nainštalovaný v suteréne bytového domu

5. RSP2 nainštalovaný v suteréne bytového domu

RSP1 na Drobného 8

6. RSP1 na Drobného 8

Drobného 10 - 0p vpravo - umiestnenie RSP v JOP

7. Drobného 10 - 0p vpravo - umiestnenie RSP v JOP

RSP2 v suteréne

8. RSP2 v suteréne

Nový RSP2 v suteréne

9. Nový RSP2 v suteréne

V RSP je dosť miesta pre akékoľvek budúce rozšírenie inštalácie

10. V RSP je dosť miesta pre akékoľvek budúce rozšírenie inštalácie


Mapa