Prepäťové ochrany

Služba realizovaná v bytovom dome Bodrocká 6-8, Bratislava

 

Návrat na bytový dom

Bodrocká 6-8
Bratislava

Nasledujúca služba

RE starý spôsob
10/2014


Popis

V októbri 2014 sme bytový dom na Bodrockej 6,8 v Bratislave dozbrojili prepäťovými ochranami prvého a druhého stupňa, ktoré zabezpečujú vnútornú ochranu silových rozvodov pred atmosférickým prepätím a prepäťovými vlnami šíriacimi sa v sieti.

Na silový prívod do domu sme umiestnili prepäťovú ochranu triedy 1 (hrubá ochrana, alebo zvodič bleskových prúdov) a všetky merané časti rozvodu za elektromermi sme ochránili prepäťovými ochranami triedy 2 (stredná ochrana).

Jemnú ochranu (triedy 3) sme nerobili, nakoľko táto sa umiestňuje do bezprostrednej blízkosti chránených zariadení (do bytov), či už vo forme zásuviek s prepäťovou ochranou, alebo predlžovacích prívodov obsahujúcich ochranu.

Súčasťou ochrany bytového domu bolo aj zriadenie hlavného pospojovania, ktoré na každom poschodí prechádza cez ekvipotenciálnu prípojnicu. K tejto sa v dome pripájajú všetky rúry a kovové predmety (plyn, voda, kúrenie a pod.).

Viac informácií o službe: Prepäťové ochrany + pospojovanie


Obdobie

10/2014


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Prepäťové ochrany stredné (trieda 2) pre jednofázový a trojfázový byt v skrini JOP

1. Prepäťové ochrany stredné (trieda 2) pre jednofázový a trojfázový byt v skrini JOP

Prepaťové ochrany triedy 2 (stredná ochrana) umiestnené v hornej časti JOP-iek chrániace 2 byty s jednofázovými prívodmi

2. Prepaťové ochrany triedy 2 (stredná ochrana) umiestnené v hornej časti JOP-iek chrániace 2 byty s jednofázovými prívodmi

Na dvere rozvádzačov sme umiestnili prehľadné jednopólové schémy zapojenia rozvádzačov vrátane prepäťových ochrán

3. Na dvere rozvádzačov sme umiestnili prehľadné jednopólové schémy zapojenia rozvádzačov vrátane prepäťových ochrán

Do tesnej blízkosti prepäťových ochrán sme umiestnili ekvipotenciálne prípojnice hlavného pospojovania, ktoré tvorí tiež súčasť vnútornej ochrany bytového domu pred atmosférickým prepätím

4. Do tesnej blízkosti prepäťových ochrán sme umiestnili ekvipotenciálne prípojnice hlavného pospojovania, ktoré tvorí tiež súčasť vnútornej ochrany bytového domu pred atmosférickým prepätím

Prepäťová ochrana triedy 1 (alebo zvodič bleskových prúdov) umiestnený na prívode do vchodu v suterénnom JOP rozvádzači

5. Prepäťová ochrana triedy 1 (alebo zvodič bleskových prúdov) umiestnený na prívode do vchodu v suterénnom JOP rozvádzači

Prepaťové ochrany triedy 2 (stredná ochrana) umiestnené v hornej časti suterénneho rozvádzača pre motorickú (trojfázovú) a svetelnú (jednofázovú) časť elektro-zariadenia spoločných priestorov bytového domu

6. Prepaťové ochrany triedy 2 (stredná ochrana) umiestnené v hornej časti suterénneho rozvádzača pre motorickú (trojfázovú) a svetelnú (jednofázovú) časť elektro-zariadenia spoločných priestorov bytového domu


Mapa