Výťahové prívody

Služba realizovaná v bytovom dome Súmračná 15-23, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Bytové prívody
11/2016

Návrat na bytový dom

Súmračná 15-23
Bratislava

Nasledujúca služba

DDS kódová voľba
11/2016


Popis

Pre výťahy, ktoré sa rekonštruovali spoločne s elektrorozvodmi sme zhotovili nové prívody do strojovne vedené cez výťahové šachty.

Použili sme bezhalogénový 5-žilový kábel s funkčnou odolnosťou voči požiaru.

Viac informácií o službe: Výťahové prívody


Obdobie

11/2016


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Mapa