Bytové prívody

Služba realizovaná v bytovom dome Súmračná 15-23, Bratislava

 


Popis

Pre všetky byty sme zhotovili nové prívody do bytových rozvodníc 5-žilovými medenými káblami.

Spolu so silovým káblom sme do každého bytu dotiahli aj vodič pospojovania z ekvipotenciálnej prípojnice.

Viac informácií o službe: Bytové prívody


Obdobie

11/2016


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Mapa