Výťahové prívody

Služba realizovaná v bytovom dome Považanova 2, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

LED Senzorové osvetlenie
12/2018-3/2019

Návrat na bytový dom

Považanova 2
Bratislava

Nasledujúca služba

LED SO
11/2022


Popis

V mesiacoch december 2018 až marec 2019 sme v bytovom dome na Považanovej 2 v Bratislave vykonali kompletnú elektrorekonštrukciu.

Z JOP na prízemí vľavo sme zhotovili nové výťahové prívody pre všetky 3 výťahy.

Pre osobné výťahy sme natiahli dvojicu káblov CHKE-V-J 5 x 6 s funkčnou odolnosťou. Pre nákladný výťah CHKE-V-J 5 x 10.

Všetky káble sme zaústili do strojovne na streche bytového domu a pripojili namiesto pôvodných.

Istenie na prízemí bolo tiež samozrejme vymenené pri prerábke rozvádzačov RSP.

Viac informácií o službe: Výťahové prívody


Obdobie

12/2018-3/2019


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Z hlavného rozvádzača vedie do JOP na prízemí prívod pre všetky výťahy (ten hnedý)

1. Z hlavného rozvádzača vedie do JOP na prízemí prívod pre všetky výťahy (ten hnedý)

Z JOP na 12. poschodí vedú káble do strojovne výťahov

2. Z JOP na 12. poschodí vedú káble do strojovne výťahov

Zaústenie výťahových káblov do dutiny pod strojovňou

3. Zaústenie výťahových káblov do dutiny pod strojovňou

V JOP na prízemí sú istenia všetkých výťahov

4. V JOP na prízemí sú istenia všetkých výťahov

Požiaru odolné káble vedú z JOP na prízemí do strojovne na streche

5. Požiaru odolné káble vedú z JOP na prízemí do strojovne na streche


Mapa