Púpavová 39-45, Bratislava

Prehľad služieb realizovaných v bytovom dome rámci projektu BP

 

Realizované služby

1. Projekt 7/2014  
2. Senzorové osvetlenie - LED žiarovky 1/2015  
3. Hlavné domové vedenie 1/2015  
4. Elektro-rekonštrukcia - Pivničné priestory 1/2015  
5. Rozvádzače spoločných priestorov - starý spôsob 1/2015  
6. Prepäťové ochrany + pospojovanie 2/2015  
7. Elektromerové rozvádzače - starý spôsob 12/2015  

Fotogalérie

Bytový dom

Bytový dom Púpavová 39-45, Bratislava

1. Bytový dom Púpavová 39-45, Bratislava

Bytový dom Púpavová 39-45, Bratislava

2. Bytový dom Púpavová 39-45, Bratislava

Senzorové osvetlenie

Senzorové svietidlo Steinel RS 16 L na strope

1. Senzorové svietidlo Steinel RS 16 L na strope

Hlavné domové vedenie

Pôvodné hlavné domové vedenie HDV bolo zhotovené z hliníkových žíl s textilnou izoláciou

1. Pôvodné hlavné domové vedenie HDV bolo zhotovené z hliníkových žíl s textilnou izoláciou

Spodná časť JOP-ky na vrchnom podlaží - koniec HDV

2. Spodná časť JOP-ky na vrchnom podlaží - koniec HDV

Spodná časť JOP s novým HDV, stupačkovou svorkovnicou s krytom a novým ukostrením rozvádzača

3. Spodná časť JOP s novým HDV, stupačkovou svorkovnicou s krytom a novým ukostrením rozvádzača

Otvorená JOP s odkrytou spodnou časťou

4. Otvorená JOP s odkrytou spodnou časťou

Otvorená JOP po rekonštrukcii

5. Otvorená JOP po rekonštrukcii

HDV je zapojené bez prerušenia

6. HDV je zapojené bez prerušenia

Kvalitné ukostrenie je dôležité aj kvôli inštalácii prepäťových ochrán

7. Kvalitné ukostrenie je dôležité aj kvôli inštalácii prepäťových ochrán

Otvorená JOP po rekonštrukcii

8. Otvorená JOP po rekonštrukcii

Spodná časť rozvádzača RSP je využítá ozaj

9. Spodná časť rozvádzača RSP je využítá ozaj "naplno"

Okrem istenia bytov a spoločných priestorov (motorická a svetelná časť) sme museli do spodnej časti rozvádzača zmestiť aj hlavný vypínač istiaci HDV a hlavnú prepäťovú ochranu so signalizáciou

10. Okrem istenia bytov a spoločných priestorov (motorická a svetelná časť) sme museli do spodnej časti rozvádzača zmestiť aj hlavný vypínač istiaci HDV a hlavnú prepäťovú ochranu so signalizáciou

Rozvádzače spoločných priestorov

Suterénny JOP rozvádzač po rekonštrukcii

1. Suterénny JOP rozvádzač po rekonštrukcii

Vrchná časť rozvádzača RSP po zakrytovaní plechom

2. Vrchná časť rozvádzača RSP po zakrytovaní plechom

Spodná časť rozvádzača RSP je využítá ozaj

3. Spodná časť rozvádzača RSP je využítá ozaj "naplno"

JOP na prízemí po rekonštrukcii s odkrytovanou spodnou časťou

4. JOP na prízemí po rekonštrukcii s odkrytovanou spodnou časťou

Vrchná časť suterénneho rozvádzača RSP zakrytovaná novým plechom

5. Vrchná časť suterénneho rozvádzača RSP zakrytovaná novým plechom

Suterénny rozvádzač RSP v JOP-ke po rekonštrukcii

6. Suterénny rozvádzač RSP v JOP-ke po rekonštrukcii

Zatvorená suterénna JOP-ka

7. Zatvorená suterénna JOP-ka

Prepäťová ochrana

Hlavná prepäťová ochrana (zvodič bleskového prúdu) namontovaná na silový prívod bytového domu

1. Hlavná prepäťová ochrana (zvodič bleskového prúdu) namontovaná na silový prívod bytového domu

Modul signalizáci poruchového stavu (vedľa prepäťovej ochrany) slúži na akustickú signalizáciu upozorňujúcu na nutnosť výmeny prepäťovej ochrany

2. Modul signalizáci poruchového stavu (vedľa prepäťovej ochrany) slúži na akustickú signalizáciu upozorňujúcu na nutnosť výmeny prepäťovej ochrany

Stredné prepäťové ochrany (triedy II) chrániace prívody do dvoch bytov (trojfázový a jednofázový prívod)

3. Stredné prepäťové ochrany (triedy II) chrániace prívody do dvoch bytov (trojfázový a jednofázový prívod)

Prepäťové ochrany triedy II umiestňujeme do meranej časti rozvodu

4. Prepäťové ochrany triedy II umiestňujeme do meranej časti rozvodu

Vľavo hore je ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania

5. Vľavo hore je ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania

Búrkové obdobie je za dverami. Chrániť svoje elektrospotrebiče pred prepätím sa určite oplatí.

6. Búrkové obdobie je za dverami. Chrániť svoje elektrospotrebiče pred prepätím sa určite oplatí.

RE rozvádzače

Otvorená JOP s odkrytou spodnou časťou

1. Otvorená JOP s odkrytou spodnou časťou

Otvorená JOP po rekonštrukcii

2. Otvorená JOP po rekonštrukcii

Pôvodné Al žily sme nahradili pevnými Cu vodičmi CY4, 6 a 10

3. Pôvodné Al žily sme nahradili pevnými Cu vodičmi CY4, 6 a 10

Pôvodné Al vodiče boli na mnohých miestach pripojenia tepelne poškodené, najmä vodiče PEN

4. Pôvodné Al vodiče boli na mnohých miestach pripojenia tepelne poškodené, najmä vodiče PEN

Všetky elektromery sme odplombovali a vykáblovali nanovo medenými vodičmi

5. Všetky elektromery sme odplombovali a vykáblovali nanovo medenými vodičmi

Pivničné priestory

Obom okruhom sme predradili prúdový chránič

1. Obom okruhom sme predradili prúdový chránič

V každej miestnosti sme nainštalovali osvetlenie a zásuvku

2. V každej miestnosti sme nainštalovali osvetlenie a zásuvku

V každej miestnosti sme nainštalovali osvetlenie a zásuvku

3. V každej miestnosti sme nainštalovali osvetlenie a zásuvku

Nové LED osvetlenie

4. Nové LED osvetlenie

V každej miestnosti sme nainštalovali osvetlenie a zásuvku

5. V každej miestnosti sme nainštalovali osvetlenie a zásuvku

V každej miestnosti sme nainštalovali osvetlenie a zásuvku

6. V každej miestnosti sme nainštalovali osvetlenie a zásuvku

V každej miestnosti sme nainštalovali osvetlenie a zásuvku

7. V každej miestnosti sme nainštalovali osvetlenie a zásuvku

Povrchová inštalácia v pevných rúrkach

8. Povrchová inštalácia v pevných rúrkach

V každej miestnosti sme nainštalovali osvetlenie a zásuvku

9. V každej miestnosti sme nainštalovali osvetlenie a zásuvku

V každej miestnosti sme nainštalovali osvetlenie a zásuvku

10. V každej miestnosti sme nainštalovali osvetlenie a zásuvku

Novonainštalované LED osvetlenie pred vstupom do techického suterénu pred opravou stien

11. Novonainštalované LED osvetlenie pred vstupom do techického suterénu pred opravou stien

Istenie zásuvkového a svetelného okruhu v technickom suteréne sme pridali do spodnej časti RSP

12. Istenie zásuvkového a svetelného okruhu v technickom suteréne sme pridali do spodnej časti RSP

Vstup do technického suterénu

13. Vstup do technického suterénu


Mapa