HDV

Služba realizovaná v bytovom dome Púpavová 39-45, Bratislava

 

Návrat na bytový dom

Púpavová 39-45
Bratislava

Nasledujúca služba

Pivnice
1/2015


Popis

V januári 2015 sme v bytovom dome na Púpavovej 39-45 v Bratislave vykonali rekonštrukciu elektrorozvodov podľa požiadaviek vlastníkov bytov.

Vymenili sme zvislé hlavné domové vedenie HDV.

Z vonkajšej skrine PRIS boli do JOP v jednotlivých vchodoch zhotovené prívody káblom AYKY 4 x 70.

Zvislá časť HDV bola riešená hliníkovými žilami s textilnou izoláciou. Tieto sme nahradili jednožilovými medenými káblami s dvojitou izoláciou s prierezom 35 mm2.

V rozvádzačoch sme zhotovili aj istenie HDV deiónovými ističmi.

Pôvodné stupačkové svorkovnice sme vymenili za nové s plastovými krytom chrániacim pred náhodným dotykom.

Viac informácií o službe: Hlavné domové vedenie


Obdobie

1/2015


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Pôvodné hlavné domové vedenie HDV bolo zhotovené z hliníkových žíl s textilnou izoláciou

1. Pôvodné hlavné domové vedenie HDV bolo zhotovené z hliníkových žíl s textilnou izoláciou

Spodná časť JOP-ky na vrchnom podlaží - koniec HDV

2. Spodná časť JOP-ky na vrchnom podlaží - koniec HDV

Spodná časť JOP s novým HDV, stupačkovou svorkovnicou s krytom a novým ukostrením rozvádzača

3. Spodná časť JOP s novým HDV, stupačkovou svorkovnicou s krytom a novým ukostrením rozvádzača

Otvorená JOP s odkrytou spodnou časťou

4. Otvorená JOP s odkrytou spodnou časťou

Otvorená JOP po rekonštrukcii

5. Otvorená JOP po rekonštrukcii

HDV je zapojené bez prerušenia

6. HDV je zapojené bez prerušenia

Kvalitné ukostrenie je dôležité aj kvôli inštalácii prepäťových ochrán

7. Kvalitné ukostrenie je dôležité aj kvôli inštalácii prepäťových ochrán

Otvorená JOP po rekonštrukcii

8. Otvorená JOP po rekonštrukcii

Spodná časť rozvádzača RSP je využítá ozaj

9. Spodná časť rozvádzača RSP je využítá ozaj "naplno"

Okrem istenia bytov a spoločných priestorov (motorická a svetelná časť) sme museli do spodnej časti rozvádzača zmestiť aj hlavný vypínač istiaci HDV a hlavnú prepäťovú ochranu so signalizáciou

10. Okrem istenia bytov a spoločných priestorov (motorická a svetelná časť) sme museli do spodnej časti rozvádzača zmestiť aj hlavný vypínač istiaci HDV a hlavnú prepäťovú ochranu so signalizáciou


Mapa