Prepäťové ochrany

Služba realizovaná v bytovom dome Púpavová 39-45, Bratislava

 

Návrat na bytový dom

Púpavová 39-45
Bratislava

Nasledujúca služba

RE starý spôsob
12/2015


Popis

Vo februári 2015 sme bytový dom na Púpavovej 39-45 v Bratislave dozbrojili prepäťovými ochranami prvého a druhého stupňa, ktoré zabezpečujú vnútornú ochranu silových rozvodov pred atmosférickým prepätím a prepäťovými vlnami šíriacimi sa v sieti.

Na silové prívody do vchodov sme umiestnili prepäťové ochrany triedy 1 (hrubá ochrana, alebo zvodič bleskových prúdov) a všetky merané časti rozvodu za elektromermi sme ochránili prepäťovými ochranami triedy 2 (stredná ochrana).

Jemnú ochranu (triedy 3) sme neriešili. Táto sa umiestňuje do bezprostrednej blízkosti chránených zariadení (do bytov), či už vo forme zásuviek s prepäťovou ochranou alebo predlžovacích prívodov obsahujúcich ochranu.

Súčasťou ochrany bytového domu bolo aj zriadenie hlavného pospojovania, ktoré na každom poschodí prechádza cez ekvipotenciálnu prípojnicu. K tejto sa v dome pripájajú všetky rúry a kovové predmety (plyn, voda, kúrenie a pod.)

Viac informácií o službe: Prepäťové ochrany + pospojovanie


Obdobie

2/2015


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Hlavná prepäťová ochrana (zvodič bleskového prúdu) namontovaná na silový prívod bytového domu

1. Hlavná prepäťová ochrana (zvodič bleskového prúdu) namontovaná na silový prívod bytového domu

Modul signalizáci poruchového stavu (vedľa prepäťovej ochrany) slúži na akustickú signalizáciu upozorňujúcu na nutnosť výmeny prepäťovej ochrany

2. Modul signalizáci poruchového stavu (vedľa prepäťovej ochrany) slúži na akustickú signalizáciu upozorňujúcu na nutnosť výmeny prepäťovej ochrany

Stredné prepäťové ochrany (triedy II) chrániace prívody do dvoch bytov (trojfázový a jednofázový prívod)

3. Stredné prepäťové ochrany (triedy II) chrániace prívody do dvoch bytov (trojfázový a jednofázový prívod)

Prepäťové ochrany triedy II umiestňujeme do meranej časti rozvodu

4. Prepäťové ochrany triedy II umiestňujeme do meranej časti rozvodu

Vľavo hore je ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania

5. Vľavo hore je ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania

Búrkové obdobie je za dverami. Chrániť svoje elektrospotrebiče pred prepätím sa určite oplatí.

6. Búrkové obdobie je za dverami. Chrániť svoje elektrospotrebiče pred prepätím sa určite oplatí.


Mapa