Húščavova 3, Bratislava

Prehľad služieb realizovaných v bytovom dome rámci projektu BP

 

Realizované služby

1. Projekt 10/2016  
2. Elektromerové rozvádzače - starý spôsob 3/2017  
3. Hlavné domové vedenie 3/2017  
4. Prepäťové ochrany + pospojovanie 3/2017  
5. Rozvádzače spoločných priestorov - starý spôsob 3/2017  
6. Výťahové prívody 3/2017  
7. Núdzové osvetlenie 4/2018  

Fotogalérie

Bytový dom

Bytový dom Húščavova 3, Bratislava

1. Bytový dom Húščavova 3, Bratislava

Bytový dom Húščavova 3, Dúbravka

2. Bytový dom Húščavova 3, Dúbravka

Bytový dom na Húščavovej 3 v Bratislave

3. Bytový dom na Húščavovej 3 v Bratislave

Bytový dom na Húščavovej 3 v Dúbravke

4. Bytový dom na Húščavovej 3 v Dúbravke

Elektroinštalácia

Rozvádzač RSP po obnove

1. Rozvádzač RSP po obnove

Stredné prepäťové ochrany pre byty a spoločné priestory

2. Stredné prepäťové ochrany pre byty a spoločné priestory

Hlavné prepäťové ochrany pre HDV a výťahy v JOP na prízemí

3. Hlavné prepäťové ochrany pre HDV a výťahy v JOP na prízemí

Prívody pre výťahy spolu s vodičom pospojovania pripravené pre natiahnutie do výťahového rozvádzača umiestneného v šachte

4. Prívody pre výťahy spolu s vodičom pospojovania pripravené pre natiahnutie do výťahového rozvádzača umiestneného v šachte

Núdzové osvetlenie

Núdzové svietidlá sme prepli do módu orientačného svietenia, kedy svietia nonstop na 10% výkonu

1. Núdzové svietidlá sme prepli do módu orientačného svietenia, kedy svietia nonstop na 10% výkonu

Pri výpadku elektrickej energie sa rozsvietia na 100% výkon

2. Pri výpadku elektrickej energie sa rozsvietia na 100% výkon

V bytovom dome nemajú denné svetlo, preto orientačné osvetlenie schodiska je viac ako potrebné

3. V bytovom dome nemajú denné svetlo, preto orientačné osvetlenie schodiska je viac ako potrebné

Výmena HDV

HDV po prerobení prechádza cez deónový vypínač

1. HDV po prerobení prechádza cez deónový vypínač

Naťahané zvislé HDV

2. Naťahané zvislé HDV

Nové HDV na poschodí pred bytmi

3. Nové HDV na poschodí pred bytmi

HDV na prízemí vpravo po ukončení prác v nezakrytovanom stave

4. HDV na prízemí vpravo po ukončení prác v nezakrytovanom stave


Správca

Bytový podnik Dúbravka, spol. s r.o.


Mapa