Húščavova, Bratislava

Prehľad služieb realizovaných na ulici rámci projektu BP

 

Bytové domy

Vybrané bytové domy na tejto ulici, v ktorých boli realizované služby v rámci projektu:


Mapa