Prepäťové ochrany

Služba realizovaná v bytovom dome Húščavova 3, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Hlavné domové vedenie
3/2017

Návrat na bytový dom

Húščavova 3
Bratislava

Nasledujúca služba

RSP starý spôsob
3/2017


Popis

V marci 2017 sme v bytovom dome na Húščavovej 3 v Bratislave nainštalovali prepäťové ochrany KIWA.

Na prízemí sme nainštalovali na obidve vetvy HDV a výťahový prívod hlavné prepäťové ochrany (do nemeranej časti rozvodu), pre všetky byty a spoločné priestory stredné prepäťové ochrany (do meranej časti rozvodu ku svorkám odbočiek k bytom) a zriadili sme hlavné pospojovanie s ekvipotenciálnymi prípojnicami na všetkých poschodiach.

Viac informácií o službe: Prepäťové ochrany + pospojovanie


Obdobie

3/2017


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Stredné prepäťové ochrany pre byty a spoločné priestory

1. Stredné prepäťové ochrany pre byty a spoločné priestory

Hlavné prepäťové ochrany pre HDV a výťahy v JOP na prízemí

2. Hlavné prepäťové ochrany pre HDV a výťahy v JOP na prízemí


Mapa