Projekt

Služba realizovaná v bytovom dome Homolova 4, Bratislava

 

Návrat na bytový dom

Homolova 4
Bratislava

Nasledujúca služba

Pivnice
2/2021


Popis

V septembri 2019 sme od správcu bytového domu na Homolovej 4 v Bratislave dostali požiadavku na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu elektrorozvodov.

Projekt zahŕňa kompletné prerobenie elektrorozvodov od vonkajšej skrine PRIS po bytové rozvádzače vrátane dozbrojenia prepäťovými ochranami, prívodov pre výťahy, senzorového a núdzového osvetlenia.

Rekonštrukcia bude financovaná úverom zo ŠFRB, projekt preto musel byť čo najpresnejší.

Viac informácií o službe: Projekt


Obdobie

9/2019


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Bytový dom na Homolovej 4 v Bratislave

1. Bytový dom na Homolovej 4 v Bratislave

Bytový dom na Homolovej 4 v Dúbravke

2. Bytový dom na Homolovej 4 v Dúbravke

Bytový dom Homolova 4 v Dúbravke

3. Bytový dom Homolova 4 v Dúbravke

Bytový dom Homolova 4 v Bratislave

4. Bytový dom Homolova 4 v Bratislave

Bytový dom Homolova 4, Dúbravka

5. Bytový dom Homolova 4, Dúbravka

Bytový dom Homolova 4, Bratislava

6. Bytový dom Homolova 4, Bratislava


Mapa