Homolova 4, Bratislava

Prehľad služieb realizovaných v bytovom dome rámci projektu BP

 

Realizované služby

1. Projekt 9/2019  
2. Elektro-rekonštrukcia - Pivničné priestory 2/2021 suterén
3. LED Senzorové osvetlenie 1-2/2021  
4. Núdzové osvetlenie 1-2/2021  
5. Elektro-rekonštrukcia - Pivničné priestory 2/2021 prízemie
6. Rozvádzače spoločných priestorov - nový spôsob 2/2021  
7. Hlavné domové vedenie 2/2021  
8. Elektromerové rozvádzače - starý spôsob 2/2021  
9. Prepäťové ochrany + pospojovanie 3/2021  
10. Bytové prívody 6/2021  

Fotogalérie

Bytový dom

Bytový dom na Homolovej 4 v Bratislave

1. Bytový dom na Homolovej 4 v Bratislave

Bytový dom na Homolovej 4 v Dúbravke

2. Bytový dom na Homolovej 4 v Dúbravke

Bytový dom Homolova 4 v Dúbravke

3. Bytový dom Homolova 4 v Dúbravke

Bytový dom Homolova 4 v Bratislave

4. Bytový dom Homolova 4 v Bratislave

Bytový dom Homolova 4, Dúbravka

5. Bytový dom Homolova 4, Dúbravka

Bytový dom Homolova 4, Bratislava

6. Bytový dom Homolova 4, Bratislava

Osvetlenie

LED osvetlenie pred bytmi

1. LED osvetlenie pred bytmi

Núdzové osvetlenie EATON

2. Núdzové osvetlenie EATON

Nové LED osvetlenie na schodisku tesne po montáži (bez vysádrovania stien)

3. Nové LED osvetlenie na schodisku tesne po montáži (bez vysádrovania stien)

Nové osvetlenie pred veľkými výťahom

4. Nové osvetlenie pred veľkými výťahom

Núdzové svietidlá ukazujú smer úniku z budovy cez schodisko

5. Núdzové svietidlá ukazujú smer úniku z budovy cez schodisko

Nové LED senzorové osvetlenie pred bytmi

6. Nové LED senzorové osvetlenie pred bytmi

Nové LED osvetlenie pred bytmi

7. Nové LED osvetlenie pred bytmi

Už nikdy potme

8. Už nikdy potme

Nové LED osvetlenie

9. Nové LED osvetlenie

Prízemie osvetlené novými LED svietidlami

10. Prízemie osvetlené novými LED svietidlami

LED núdzové svietidlá na prízemí

11. LED núdzové svietidlá na prízemí

Nové LED senzorové a núdzové osvetlenie na prízemí

12. Nové LED senzorové a núdzové osvetlenie na prízemí

LED senzorové svietidlá RS PRO LED P1 s 5 ročnou zárukou

13. LED senzorové svietidlá RS PRO LED P1 s 5 ročnou zárukou

LED núdzové svietidlo LEDUS 8 s 120 minútovou autonómnosťou

14. LED núdzové svietidlo LEDUS 8 s 120 minútovou autonómnosťou

LED senzorové svietidlo v zádverí na prízemí

15. LED senzorové svietidlo v zádverí na prízemí

Pivničné priestory - suterén

Osvetlenie pivníc LED svietidlami PHILIPS

1. Osvetlenie pivníc LED svietidlami PHILIPS

Svietidlá vešiame na strop

2. Svietidlá vešiame na strop

Rúry nie sú prekážkou

3. Rúry nie sú prekážkou

36W LED svietidlá v prachotesnom vyhotovení sú ako stvorené do pivníc

4. 36W LED svietidlá v prachotesnom vyhotovení sú ako stvorené do pivníc

Osvetlenie priestoru pred pivničnými kobkami

5. Osvetlenie priestoru pred pivničnými kobkami

LED osvetlenie pred kobkami

6. LED osvetlenie pred kobkami

Pri otvorení dverí do pivničných kobiek je aj vnútri dostatok svetla

7. Pri otvorení dverí do pivničných kobiek je aj vnútri dostatok svetla

Spolu so svetlami sme urobili aj novú povrchovú kabeláž v pevných rúrkach

8. Spolu so svetlami sme urobili aj novú povrchovú kabeláž v pevných rúrkach

Núdzové svietidlo nad východom z pivníc

9. Núdzové svietidlo nad východom z pivníc

Povrchová inštalácia v pevných rúrkach

10. Povrchová inštalácia v pevných rúrkach

Povrchová inštalácia na strope

11. Povrchová inštalácia na strope

Inštalácia na strope

12. Inštalácia na strope

Senzorové a núdzové osvetlenie pred nákladným výťahom

13. Senzorové a núdzové osvetlenie pred nákladným výťahom

Osvetlená úniková cesta zo suterénu

14. Osvetlená úniková cesta zo suterénu

Povrchová inštalácia v pevných rúrkach a LED svietidlo

15. Povrchová inštalácia v pevných rúrkach a LED svietidlo

Osvetlenie malej miestnosti v suteréne

16. Osvetlenie malej miestnosti v suteréne

Pivničné priestory - prízemie

LED osvetlenie spínané vypínačom

1. LED osvetlenie spínané vypínačom

Vypínač na povrch a nová kabeláž

2. Vypínač na povrch a nová kabeláž

Nové osvetlenie

3. Nové osvetlenie

Treba už len opraviť steny

4. Treba už len opraviť steny

Nové osvetlenie

5. Nové osvetlenie

Nová inštalácia v miestnosti pre upratovačku

6. Nová inštalácia v miestnosti pre upratovačku

Povrchová inštalácia v pevných rúrkach

7. Povrchová inštalácia v pevných rúrkach

Nová a stará inštalácia

8. Nová a stará inštalácia

Nová kabeláž v pivničných priestoroch na prízemí

9. Nová kabeláž v pivničných priestoroch na prízemí

Nové LED osvetlenie v chodbe

10. Nové LED osvetlenie v chodbe

Rozvádzač spoločných priestorov

Zostavený nový RSP

1. Zostavený nový RSP

Nový rozvádzač spoločných priestorov EATON

2. Nový rozvádzač spoločných priestorov EATON

Nový RSP pripravený na montáž do skrine JOP

3. Nový RSP pripravený na montáž do skrine JOP

Z rozvádzača budú napojené všetky obvody v spoločných priestoroch bytového domu

4. Z rozvádzača budú napojené všetky obvody v spoločných priestoroch bytového domu

Pôvodný RSP v skrini JOP na prízemí vpravo

5. Pôvodný RSP v skrini JOP na prízemí vpravo

Nový RSP namontovaný na mieste starého

6. Nový RSP namontovaný na mieste starého

Nový RSP v starej JOP

7. Nový RSP v starej JOP

Hlavné domové vedenie

Nové HDV

1. Nové HDV

Po výmene HDV

2. Po výmene HDV

Nové HDV v JOP

3. Nové HDV v JOP

Nové HDV, pripojené staré ističe

4. Nové HDV, pripojené staré ističe

Nové HDV nainštalované

5. Nové HDV nainštalované

Pri výmene HDV

6. Pri výmene HDV

Zdemontované staré HDV a svetelné vodiče

7. Zdemontované staré HDV a svetelné vodiče

Pripájanie HDV

8. Pripájanie HDV

Pri inštalácii HDV

9. Pri inštalácii HDV

Montáž HDV do stupačkových svorkovníc

10. Montáž HDV do stupačkových svorkovníc

Upevňovanie jednožilových káblov HDV v JOPke

11. Upevňovanie jednožilových káblov HDV v JOPke

Nové HDV na rebríku, na ľavej strane staré prívody pre výťahy - ešte budú zdemontované

12. Nové HDV na rebríku, na ľavej strane staré prívody pre výťahy - ešte budú zdemontované

Obidve vetvy HDV sú vedené na káblovom rebríku po strope suterénu

13. Obidve vetvy HDV sú vedené na káblovom rebríku po strope suterénu

Deón pre napájanie druhej polovice HDV

14. Deón pre napájanie druhej polovice HDV

Deón pre napájanie polovice HDV

15. Deón pre napájanie polovice HDV

Elektromerové rozvádzače

Počas vykáblovávania RE

1. Počas vykáblovávania RE

Inštalácia nových ističov pred bytmi

2. Inštalácia nových ističov pred bytmi

Počas repasie RE

3. Počas repasie RE

Pri vykáblovávaní RE

4. Pri vykáblovávaní RE

Nanovo vykáblované elektromery

5. Nanovo vykáblované elektromery

Nanovo vykáblované bytové elektromery

6. Nanovo vykáblované bytové elektromery

Nová výzbroj v RE

7. Nová výzbroj v RE

RE počas repasie

8. RE počas repasie

Spodná časť RE na prízemí vpravo

9. Spodná časť RE na prízemí vpravo

JOP na prízemí vľavo kompletne prerobená, spodná časť nezakrytovaná

10. JOP na prízemí vľavo kompletne prerobená, spodná časť nezakrytovaná

RE po repasii

11. RE po repasii

Prechody medzi poschodiami utesnené protipožiarnou penou a vatou

12. Prechody medzi poschodiami utesnené protipožiarnou penou a vatou

Zrepasovaný RE na bežnom podlaží

13. Zrepasovaný RE na bežnom podlaží

RE hotový

14. RE hotový

Každý RE sme dôkladne ukostrili

15. Každý RE sme dôkladne ukostrili

Prestupy medzi poschodiami sú dôkladne utesnené

16. Prestupy medzi poschodiami sú dôkladne utesnené

Zrepasovaná spodná časť RE

17. Zrepasovaná spodná časť RE

Po repasii

18. Po repasii

Po zakrytovaní

19. Po zakrytovaní

JOPka po zakrytovaní

20. JOPka po zakrytovaní

Hotovo

21. Hotovo

Prepäťové ochrany

Hlavná prepäťová ochrana (vpravo) v nemeranej časti rozvodu

1. Hlavná prepäťová ochrana (vpravo) v nemeranej časti rozvodu

Hlavné prepäťové ochrany pre HDV a výťahový prívod

2. Hlavné prepäťové ochrany pre HDV a výťahový prívod

Stredné prepäťové ochrany pre 3 byty

3. Stredné prepäťové ochrany pre 3 byty

Stredné prepäťové ochrany v meranej časti rozvodu

4. Stredné prepäťové ochrany v meranej časti rozvodu

Stredné prepäťové ochrany pre dva jednofázové a trojfázový byt

5. Stredné prepäťové ochrany pre dva jednofázové a trojfázový byt

Stredné prepäťové ochrany po zakrytovaní plechom

6. Stredné prepäťové ochrany po zakrytovaní plechom

Bytové prívody

Bytové prívody v bezhalogénových lištách

1. Bytové prívody v bezhalogénových lištách

Bytové prívody vedené po povrchu v lištách

2. Bytové prívody vedené po povrchu v lištách

Po dokončení bytových prívodov

3. Po dokončení bytových prívodov

Zaústenie bytových prívodov do skrine JOP

4. Zaústenie bytových prívodov do skrine JOP


Správca

Údržba domov s.r.o.


Mapa