Homolova 4, Bratislava

Prehľad služieb realizovaných v bytovom dome rámci projektu BP

 

Realizované služby

1. Projekt 9/2019  

Fotogaléria

Bytový dom na Homolovej 4 v Bratislave

1. Bytový dom na Homolovej 4 v Bratislave

Bytový dom na Homolovej 4 v Dúbravke

2. Bytový dom na Homolovej 4 v Dúbravke

Bytový dom Homolova 4 v Dúbravke

3. Bytový dom Homolova 4 v Dúbravke

Bytový dom Homolova 4 v Bratislave

4. Bytový dom Homolova 4 v Bratislave

Bytový dom Homolova 4, Dúbravka

5. Bytový dom Homolova 4, Dúbravka

Bytový dom Homolova 4, Bratislava

6. Bytový dom Homolova 4, Bratislava


Správca

Údržba domov s.r.o.


Mapa