Prístupový systém DEK SIEŤ

Služba realizovaná v bytovom dome Bajzova 5,7, Bratislava

 

Návrat na bytový dom

Bajzova 5,7
Bratislava

Nasledujúca služba

DDS priama voľba
5/2016


Popis

V júli 2012 sme namontovali systém DEK SIEŤ do 4 existujúcich Al brán otváravých dnu v bytovom dome na Bajzovej ulici č. 5, 7 v Bratislave.

Použili sme hliníkovú dvernú lištu so zabudovanými elektromagnetickými zámkami, ktoré držia dvere zavreté silou 2x 300kg. Tieto sa odblokujú priložením DEK kľúča k dotykovej ploche pri vstupe a výstupe z a do objektu.

Dvernú lištu s EMG zámkami používame tam, kde by nebola montáž zapustených EMG zámkov do rámu dverí možná, resp. by hrozilo poškodenie rámu dverí.

Jednotlivé brány vybavené systémom DEK sú zosieťované a vyvedené na určené miesto kvôli spravovaniu celého domu poverenou osobou.

Viac informácií o službe: Dotykový prístupový systém DEK SIEŤ (so záznamom)


Obdobie

7/2012


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogalérie

Predný vchod č.5

Požiarne tlačidlo s plastovou krytkou

1. Požiarne tlačidlo s plastovou krytkou

Pôvodná hliníková brána s namontovaným DEK systémom

2. Pôvodná hliníková brána s namontovaným DEK systémom

Dotyková plocha s chráničkou a hlíníková lišta so zabudovanými EMG zámkami

3. Dotyková plocha s chráničkou a hlíníková lišta so zabudovanými EMG zámkami

Dotyková plocha s chráničkou a hlíníková lišta so zabudovanými EMG zámkami

4. Dotyková plocha s chráničkou a hlíníková lišta so zabudovanými EMG zámkami

Dorazová platnička horného EMG zámku

5. Dorazová platnička horného EMG zámku

Dorazová platnička dolného EMG zámku

6. Dorazová platnička dolného EMG zámku

Dverná hliníková lišta s EMG zámkom pri otvorených dverách

7. Dverná hliníková lišta s EMG zámkom pri otvorených dverách

Dotyková plocha s chráničkou a dverná hliníková lišta s EMG zámkom pri otvorených dverách

8. Dotyková plocha s chráničkou a dverná hliníková lišta s EMG zámkom pri otvorených dverách

Detail starého elektromechanického zámku so stopami po páčení

9. Detail starého elektromechanického zámku so stopami po páčení

Pôvodná hliníková brána s namontovaným DEK systémom

10. Pôvodná hliníková brána s namontovaným DEK systémom

Zadný vchod č.5

Pôvodná hliníková brána s namontovaným DEK systémom

1. Pôvodná hliníková brána s namontovaným DEK systémom

Dotyková plocha s chráničkou a dverné madlo

2. Dotyková plocha s chráničkou a dverné madlo

Detail starého elektromechanického zámku so stopami po páčení

3. Detail starého elektromechanického zámku so stopami po páčení

Detail starého elektromechanického zámku so stopami po páčení

4. Detail starého elektromechanického zámku so stopami po páčení

Dverná hliníková lišta so zabudovanými EMG zámkami

5. Dverná hliníková lišta so zabudovanými EMG zámkami

Dverná hliníková lišta so zabudovanými EMG zámkami

6. Dverná hliníková lišta so zabudovanými EMG zámkami

Dorazová platnička horného EMG zámku

7. Dorazová platnička horného EMG zámku

Dorazová platnička dolného EMG zámku

8. Dorazová platnička dolného EMG zámku

Pôvodná hliníková brána s namontovaným DEK systémom

9. Pôvodná hliníková brána s namontovaným DEK systémom

Dotyková plocha s chráničkou

10. Dotyková plocha s chráničkou

Požiarne tlačidlo s plastovou krytkou

11. Požiarne tlačidlo s plastovou krytkou

Predný vchod č.7

Pôvodná hliníková brána s namontovaným DEK systémom

1. Pôvodná hliníková brána s namontovaným DEK systémom

Dverné madlo a dotyková plocha s chráničkou

2. Dverné madlo a dotyková plocha s chráničkou

Dotyková plocha s chráničkou a hliníková lišta so zabudovanými EMG zámkami

3. Dotyková plocha s chráničkou a hliníková lišta so zabudovanými EMG zámkami

Namontovaná dverná hliníková lišta so zabudovanými EMG zámkami pri otvorených dverách

4. Namontovaná dverná hliníková lišta so zabudovanými EMG zámkami pri otvorených dverách

Dotyková plocha s chráničkou a namontovaná dverná hliníková lišta so zabudovanými EMG zámkami pri otvorených dverách

5. Dotyková plocha s chráničkou a namontovaná dverná hliníková lišta so zabudovanými EMG zámkami pri otvorených dverách

Dorazová platnička horného EMG zámku

6. Dorazová platnička horného EMG zámku

Dorazová platnička dolného EMG zámku

7. Dorazová platnička dolného EMG zámku

Požiarne tlačidlo s plastovou krytkou

8. Požiarne tlačidlo s plastovou krytkou

Dorazové platničky EMG zámkov na krídle dverí

9. Dorazové platničky EMG zámkov na krídle dverí

Namontovaná dverná hliníková lišta so zabudovanými EMG zámkami pri otvrených dverách

10. Namontovaná dverná hliníková lišta so zabudovanými EMG zámkami pri otvrených dverách

Namontovaná dverná hliníková lišta so zabudovanými EMG zámkami pri otvrených dverách

11. Namontovaná dverná hliníková lišta so zabudovanými EMG zámkami pri otvrených dverách

Pôvodná hliníková brána s namontovaným DEK systémom

12. Pôvodná hliníková brána s namontovaným DEK systémom

Pôvodná hliníková brána s namontovaným DEK systémom

13. Pôvodná hliníková brána s namontovaným DEK systémom

Zadný vchod č.7

Pôvodná hliníková brána s namontovaným DEK systémom

1. Pôvodná hliníková brána s namontovaným DEK systémom

Požiarne tlačidlo s plastovou krytkou

2. Požiarne tlačidlo s plastovou krytkou

Dotyková plocha s chráničkou

3. Dotyková plocha s chráničkou

Namonotvaná dverná hliníková lišta so zabudovanými EMG zámkami

4. Namonotvaná dverná hliníková lišta so zabudovanými EMG zámkami

Namotovaná hliníková lišta s EMG zámkami pri otvorených dverách

5. Namotovaná hliníková lišta s EMG zámkami pri otvorených dverách

Dverná hliníková lišta so zabudovanými EMG zámkami pri otvorených dverách

6. Dverná hliníková lišta so zabudovanými EMG zámkami pri otvorených dverách

Dverná hliníková lišta so zabudovanými EMG zámkami pri otvorených dverách

7. Dverná hliníková lišta so zabudovanými EMG zámkami pri otvorených dverách

Dorazové platničky EMG zámkov na krídle dverí

8. Dorazové platničky EMG zámkov na krídle dverí

Dorazové platničky EMG zámkov na krídle dverí

9. Dorazové platničky EMG zámkov na krídle dverí

Dverná hliníková lišta so zabudovanými EMG zámkami pri otvorených dverách

10. Dverná hliníková lišta so zabudovanými EMG zámkami pri otvorených dverách

Dverná hliníková lišta so zabudovanými EMG zámkami pri otvorených dverách

11. Dverná hliníková lišta so zabudovanými EMG zámkami pri otvorených dverách

Detail starého elektromechanického zámku so stopami po páčení

12. Detail starého elektromechanického zámku so stopami po páčení

Detail starého elektromechanického zámku so stopami po páčení

13. Detail starého elektromechanického zámku so stopami po páčení

Detail kovania hliníkovej brány so stopami po páčení

14. Detail kovania hliníkovej brány so stopami po páčení

Pôvodná hliníková brána s namontovaným DEK systémom

15. Pôvodná hliníková brána s namontovaným DEK systémom


Mapa