Bytokomplet s.r.o.

 

Bytokomplet s.r.o.
Kamenárska 18
821 04 Bratislava

IČO: 35698845
DIČ: 2020826654

www.bytokomplet.sk


Referencie

Vybrané referencie, na ktorých sa táto firma podieľala ako správca:

1. Bratislava, Ružinov, Bajzova 5,7 DEK SIEŤ 7/2012