Prístupový systém DEK SIEŤ

Služba realizovaná v bytovom dome Rumančeková 40,42, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Prístupový systém DEK SIEŤ
5/2011

Návrat na bytový dom

Rumančeková 40,42
Bratislava


Popis

V máji 2016 sme namontovali výťahový kontrolný systém VKS do výťahov v bytovom dome na Rumančekovej 40, 42 v Bratislave.

Dôvod montáže VKS bol zamedziť prístup cudzím ľuďom do suterénu s pivnicami. Voľba suterénu vo výťahovej kabíne je možná iba po priložení identifikátora k dotykovej ploche.

Do pivníc sa tým pádom môžu výťahom odviezť iba držitelia DEK identifikátorov, teda majitelia bytov v dome.

Viac informácií o službe: Dotykový prístupový systém DEK SIEŤ (so záznamom)


Obdobie

5/2016


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Do nového výťahu bola namontovaná dotyková plocha výťahového kontrolného systému VKS.

1. Do nového výťahu bola namontovaná dotyková plocha výťahového kontrolného systému VKS.

Použitie DEK kľúča sa zaznamenáva v operačnej jednotke výťahového kontrolného systému a dá sa spätne vyhodnotiť.

2. Použitie DEK kľúča sa zaznamenáva v operačnej jednotke výťahového kontrolného systému a dá sa spätne vyhodnotiť.

Ak chce niekto výťahom zísť dolu do suterénu, kde sa nachádzajú pivničné priestory, musí pred navolením stanice priložiť k čítačke DEK kľúč. Jedine potom sa uvedie výťah do pohybu.

3. Ak chce niekto výťahom zísť dolu do suterénu, kde sa nachádzajú pivničné priestory, musí pred navolením stanice priložiť k čítačke DEK kľúč. Jedine potom sa uvedie výťah do pohybu.

Po priložení oprávneného DEK kľúča sa dotyková plocha rozsvieti nazeleno. Tento stav je siganlizovaný aj zvukovým signálom.

4. Po priložení oprávneného DEK kľúča sa dotyková plocha rozsvieti nazeleno. Tento stav je siganlizovaný aj zvukovým signálom.


Mapa