Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7, Bratislava

Prehľad služieb realizovaných v bytovom dome rámci projektu BP

 

Realizované služby

1. Projekt 3/2019  
2. Elektromerové rozvádzače - nový spôsob 5/2020  
3. Elektro-rekonštrukcia - Garáže 6/2020  
4. Rozvádzače spoločných priestorov - nový spôsob 6/2020  
5. Bytové prívody 9/2020  
6. Prepäťové ochrany + pospojovanie 3/2021  

Fotogalérie

Bytový dom

Bytový dom Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7, Bratislava

1. Bytový dom Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7, Bratislava

Bytový dom Púpavová 2,4,38,40, Pustá 1-7, Karlova Ves

2. Bytový dom Púpavová 2,4,38,40, Pustá 1-7, Karlova Ves

Bytový dom Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 v Bratislave

3. Bytový dom Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 v Bratislave

Bytový dom Púpavová 2,4,38,40, Pustá 1-7 v Karlovej Vsi

4. Bytový dom Púpavová 2,4,38,40, Pustá 1-7 v Karlovej Vsi

RE rozvádzače

Spodná časť vyrábaného RE s hlavným vypínačom a ističmi pred elektromermi

1. Spodná časť vyrábaného RE s hlavným vypínačom a ističmi pred elektromermi

RE osadený na svoje miesto v bytovom dome

2. RE osadený na svoje miesto v bytovom dome

RE na svojom mieste

3. RE na svojom mieste

Prechodky pripravené

4. Prechodky pripravené

Držiak na dokumentáciu EATON

5. Držiak na dokumentáciu EATON

Nový RE na svojom mieste (Púpavová 4)

6. Nový RE na svojom mieste (Púpavová 4)

Púpavová 4 - presun elektromerov do nového RE

7. Púpavová 4 - presun elektromerov do nového RE

Púpavová 2 - hotovo - RG a RE

8. Púpavová 2 - hotovo - RG a RE

Zaústenie káblov cez prechodky

9. Zaústenie káblov cez prechodky

Vzorne zapojený RE

10. Vzorne zapojený RE

Ako z rozprávky :-)

11. Ako z rozprávky :-)

Elektromery v novom rozvádzači

12. Elektromery v novom rozvádzači

Spodná časť RE odkrytovaná

13. Spodná časť RE odkrytovaná

Otvorený nezakrytovaný RE

14. Otvorený nezakrytovaný RE

Nový RE a RSP tesne po zapojení

15. Nový RE a RSP tesne po zapojení

Druhá várka RE rozvádzačov počas výroby

16. Druhá várka RE rozvádzačov počas výroby

RE dovezený na svoje miesto - Pustá 1

17. RE dovezený na svoje miesto - Pustá 1

RE dovezený na svoje miesto - Pustá 5

18. RE dovezený na svoje miesto - Pustá 5

RE dovezený na svoje miesto - Pustá 3

19. RE dovezený na svoje miesto - Pustá 3

RE Púpavová 38

20. RE Púpavová 38

RE Púpavová 38

21. RE Púpavová 38

RE Púpavová 38

22. RE Púpavová 38

RE Púpavová 4

23. RE Púpavová 4

RE Púpavová 4

24. RE Púpavová 4

RE Púpavová 4

25. RE Púpavová 4

RE Púpavová 4

26. RE Púpavová 4

RSP a RE Púpavová 4

27. RSP a RE Púpavová 4

RE Púpavová 2

28. RE Púpavová 2

RE Púpavová 2

29. RE Púpavová 2

RG a RE Púpavová 2

30. RG a RE Púpavová 2

RE Pustá 1

31. RE Pustá 1

RE Pustá 1

32. RE Pustá 1

RE Pustá 1

33. RE Pustá 1

RE Pustá 1

34. RE Pustá 1

RE Pustá 1

35. RE Pustá 1

RE Pustá 1

36. RE Pustá 1

RE Pustá 1

37. RE Pustá 1

RE Pustá 3

38. RE Pustá 3

RE Pustá 3

39. RE Pustá 3

RE Pustá 3

40. RE Pustá 3

RE Pustá 3

41. RE Pustá 3

RE Pustá 5

42. RE Pustá 5

RE Pustá 5

43. RE Pustá 5

RE Pustá 5

44. RE Pustá 5

RE Pustá 5

45. RE Pustá 5

RE Pustá 5

46. RE Pustá 5

RE Pustá 7

47. RE Pustá 7

RE Pustá 7

48. RE Pustá 7

RE Pustá 7

49. RE Pustá 7

RE Pustá 7

50. RE Pustá 7

RE Pustá 7

51. RE Pustá 7

RSP a RE Púpavová 40

52. RSP a RE Púpavová 40

RSP a RE Púpavová 40

53. RSP a RE Púpavová 40

RE Púpavová 40

54. RE Púpavová 40

RE Púpavová 40

55. RE Púpavová 40

RE Púpavová 40

56. RE Púpavová 40

RE Púpavová 40 - prívody k bytom aj HDV prichádzajúce do RE

57. RE Púpavová 40 - prívody k bytom aj HDV prichádzajúce do RE

RE Púpavová 40

58. RE Púpavová 40

RE Púpavová 40

59. RE Púpavová 40

RE Púpavová 38

60. RE Púpavová 38

RE Púpavová 38

61. RE Púpavová 38

RE Púpavová 38

62. RE Púpavová 38

Bytové prívody aj HDV sme viedli v bezhalogénových parapetných zľaboch

63. Bytové prívody aj HDV sme viedli v bezhalogénových parapetných zľaboch

RE Púpavová 38 - bytové prívody vychádzajúce z RE spolu s HDV

64. RE Púpavová 38 - bytové prívody vychádzajúce z RE spolu s HDV

RE Púpavová 38

65. RE Púpavová 38

Garáže

Várka rozvádzačov pred odchodom na svoju misiu

1. Várka rozvádzačov pred odchodom na svoju misiu

Nová elektroinštalácia v garáži tesne po namontovaní (na strope ešte nezdemontované staré svietidlo)

2. Nová elektroinštalácia v garáži tesne po namontovaní (na strope ešte nezdemontované staré svietidlo)

Nová elektroinštalácia v garáži, použité prachotesné LED svietidlá PHILIPS

3. Nová elektroinštalácia v garáži, použité prachotesné LED svietidlá PHILIPS

Nová elektroinštalácia v garáži

4. Nová elektroinštalácia v garáži

Nová elektroinštalácia v garáži

5. Nová elektroinštalácia v garáži

RG vyrobený

6. RG vyrobený

Hotový RG

7. Hotový RG

Nové rozvádzače RG a RE pre Púpavovú 2

8. Nové rozvádzače RG a RE pre Púpavovú 2

RG Púpavová 2

9. RG Púpavová 2

RG Púpavová 2

10. RG Púpavová 2

RG Púpavová 2

11. RG Púpavová 2

RG a RE Púpavová 2

12. RG a RE Púpavová 2

RG Púpavová 2

13. RG Púpavová 2

RG Pustá 1

14. RG Pustá 1

RG Pustá 1

15. RG Pustá 1

RG Pustá 1

16. RG Pustá 1

RG Pustá 1

17. RG Pustá 1

Kabeláž garáže

18. Kabeláž garáže

Kabeláž garáže

19. Kabeláž garáže

RG Pustá 3

20. RG Pustá 3

RG Pustá 3

21. RG Pustá 3

Kabeláž garáže Pustá 3

22. Kabeláž garáže Pustá 3

Kabeláž garáže Pustá 3

23. Kabeláž garáže Pustá 3

RG Pustá 3

24. RG Pustá 3

RG Pustá 3

25. RG Pustá 3

RG Pustá 5

26. RG Pustá 5

RG Pustá 5

27. RG Pustá 5

RG Pustá 5

28. RG Pustá 5

Kabeláž garáže Pustá 5

29. Kabeláž garáže Pustá 5

Kabeláž garáže Pustá 5

30. Kabeláž garáže Pustá 5

RG Pustá 7

31. RG Pustá 7

RG Pustá 7

32. RG Pustá 7

RG Pustá 7

33. RG Pustá 7

Kabeláž garáže Pustá 7

34. Kabeláž garáže Pustá 7

RG Pustá 7

35. RG Pustá 7

RG Púpavová 40

36. RG Púpavová 40

RG Púpavová 40

37. RG Púpavová 40

RG Púpavová 40

38. RG Púpavová 40

Rozvádzače spoločných priestorov

Výroba RSP

1. Výroba RSP

Hotový RSP

2. Hotový RSP

RSP na svojom mieste po zapojení

3. RSP na svojom mieste po zapojení

RSP v JOP na mieste pôvodného rozvázača spoločných priestorov

4. RSP v JOP na mieste pôvodného rozvázača spoločných priestorov

Nový RE a RSP tesne po zapojení

5. Nový RE a RSP tesne po zapojení

RSP Púpavová 4

6. RSP Púpavová 4

RSP Púpavová 4

7. RSP Púpavová 4

RSP Púpavová 4

8. RSP Púpavová 4

RSP a RE Púpavová 4

9. RSP a RE Púpavová 4

RSP Púpavová 2

10. RSP Púpavová 2

RSP Púpavová 2

11. RSP Púpavová 2

RSP Púpavová 2

12. RSP Púpavová 2

RSP Púpavová 2

13. RSP Púpavová 2

RSP Pustá 1

14. RSP Pustá 1

RSP Pustá 1

15. RSP Pustá 1

RSP Pustá 1

16. RSP Pustá 1

RSP Pustá 1

17. RSP Pustá 1

RSP Pustá 1

18. RSP Pustá 1

RSP Pustá 3

19. RSP Pustá 3

RSP Pustá 3

20. RSP Pustá 3

RSP Pustá 3

21. RSP Pustá 3

RSP Pustá 3

22. RSP Pustá 3

RSP Pustá 5

23. RSP Pustá 5

RSP Pustá 5

24. RSP Pustá 5

RSP Pustá 5

25. RSP Pustá 5

RSP Pustá 7

26. RSP Pustá 7

RSP Pustá 7

27. RSP Pustá 7

RSP Púpavová 40

28. RSP Púpavová 40

RSP Púpavová 40

29. RSP Púpavová 40

RSP Púpavová 40

30. RSP Púpavová 40

RSP Púpavová 40

31. RSP Púpavová 40

RSP a RE Púpavová 40

32. RSP a RE Púpavová 40

RSP a RE Púpavová 40

33. RSP a RE Púpavová 40

RSP Púpavová 40

34. RSP Púpavová 40

Bytové prívody aj HDV sme viedli v bezhalogénových parapetných zľaboch

35. Bytové prívody aj HDV sme viedli v bezhalogénových parapetných zľaboch

RSP Púpavová 38

36. RSP Púpavová 38

RSP Púpavová 38

37. RSP Púpavová 38

RSP Púpavová 38

38. RSP Púpavová 38

RSP Púpavová 38

39. RSP Púpavová 38

RSP Púpavová 38

40. RSP Púpavová 38

Prívody pre byty

Nové prívody k bytom naťahané v JOPke

1. Nové prívody k bytom naťahané v JOPke

Naťahané bytové prívody na mieste, kam príde nový RE

2. Naťahané bytové prívody na mieste, kam príde nový RE

Nové bytové prívody pod stropom v OBO gripoch

3. Nové bytové prívody pod stropom v OBO gripoch

Nový RE na svojom mieste (Púpavová 4) - pripravené bytové prívody a HDV na zapojenie do RE

4. Nový RE na svojom mieste (Púpavová 4) - pripravené bytové prívody a HDV na zapojenie do RE

Bezhalogénová kabeláž, hlavné pospojovanie

5. Bezhalogénová kabeláž, hlavné pospojovanie

Zaústenie káblov cez prechodky

6. Zaústenie káblov cez prechodky

Káble v OBO gripoch (prívody k bytom a HDV)

7. Káble v OBO gripoch (prívody k bytom a HDV)

Zaústenie káblov do RE (prívody k bytom a HDV)

8. Zaústenie káblov do RE (prívody k bytom a HDV)

Nové bytové svorky so starými prívodmi do bytov

9. Nové bytové svorky so starými prívodmi do bytov

RE Púpavová 40 - prívody k bytom aj HDV prichádzajúce do RE

10. RE Púpavová 40 - prívody k bytom aj HDV prichádzajúce do RE

Bytové prívody aj HDV sme viedli v bezhalogénových parapetných zľaboch

11. Bytové prívody aj HDV sme viedli v bezhalogénových parapetných zľaboch

RE Púpavová 38 - bytové prívody vychádzajúce z RE spolu s HDV

12. RE Púpavová 38 - bytové prívody vychádzajúce z RE spolu s HDV

Nainštalovaný nový prívod pred zalištovaním a vyspravením steny

13. Nainštalovaný nový prívod pred zalištovaním a vyspravením steny

Nový prívod pripravený na zapojenie miesto pôvodného

14. Nový prívod pripravený na zapojenie miesto pôvodného

Pri ťahaní bytových prívodov

15. Pri ťahaní bytových prívodov

Naťahané prívody do bytov s vodičom pospojovania pred zalištovaním

16. Naťahané prívody do bytov s vodičom pospojovania pred zalištovaním

Bytové prívody v bezhalogénových lištách

17. Bytové prívody v bezhalogénových lištách

Bytové prívody v bezhalogénových lištách

18. Bytové prívody v bezhalogénových lištách

Bytové prívody v bezhalogénových lištách

19. Bytové prívody v bezhalogénových lištách

Bytové prívody v bezhalogénových lištách

20. Bytové prívody v bezhalogénových lištách

Bytové prívody v bezhalogénových lištách

21. Bytové prívody v bezhalogénových lištách

Prepäťové ochrany

Hlavná prepäťová ochrana v rozvádzači RE

1. Hlavná prepäťová ochrana v rozvádzači RE

Hlavná prepäťová ochrana v nemeranej časti rozvodu

2. Hlavná prepäťová ochrana v nemeranej časti rozvodu

Stredné prepäťové ochrany v JOP pred bytmi

3. Stredné prepäťové ochrany v JOP pred bytmi

Stredné prepäťové ochrany a ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania

4. Stredné prepäťové ochrany a ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania

Spôsob pripojenia prepäťových ochrán cez zdvojené radové svorky

5. Spôsob pripojenia prepäťových ochrán cez zdvojené radové svorky

Zvodič bleskových prúdov

6. Zvodič bleskových prúdov

Rozvádzač RE s hlavnou prepäťovou ochranou

7. Rozvádzač RE s hlavnou prepäťovou ochranou

Hlavný vypínač a hlavná prepäťová ochrana pre celý vchod

8. Hlavný vypínač a hlavná prepäťová ochrana pre celý vchod


Správca

Správcovské bratislavské družstvo


Mapa