Prepäťové ochrany

Služba realizovaná v bytovom dome Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Bytové prívody
9/2020


Popis

V marci 2021 sme namontovali prepäťové ochrany pre bytový dom Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 v Bratislave.

Zdvojené radové svorky pre montáž stredných prepäťových ochrán sme už mali nainštalované od celkovej rekonšrukcie elektro.

Do rozvádzačov RE sme namontovali hlavné prepäťové ochrany triedy 1 a pred byty do skríň JOP sme namontovali stredné prepaťové ochrany triedy 2 pre každý byt.

Tým sme ochránili silový rozvod bytového domu pred atmosférickým prepätím a prepätím v energetickej sieti vznikajúcim napr. spínacími procesmi.

Viac informácií o službe: Prepäťové ochrany + pospojovanie


Obdobie

3/2021


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Hlavná prepäťová ochrana v rozvádzači RE

1. Hlavná prepäťová ochrana v rozvádzači RE

Hlavná prepäťová ochrana v nemeranej časti rozvodu

2. Hlavná prepäťová ochrana v nemeranej časti rozvodu

Stredné prepäťové ochrany v JOP pred bytmi

3. Stredné prepäťové ochrany v JOP pred bytmi

Stredné prepäťové ochrany a ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania

4. Stredné prepäťové ochrany a ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania

Spôsob pripojenia prepäťových ochrán cez zdvojené radové svorky

5. Spôsob pripojenia prepäťových ochrán cez zdvojené radové svorky

Zvodič bleskových prúdov

6. Zvodič bleskových prúdov

Rozvádzač RE s hlavnou prepäťovou ochranou

7. Rozvádzač RE s hlavnou prepäťovou ochranou

Hlavný vypínač a hlavná prepäťová ochrana pre celý vchod

8. Hlavný vypínač a hlavná prepäťová ochrana pre celý vchod


Mapa