Prístupový systém BES DESFire

Služba realizovaná v bytovom dome Heyrovského 11, Bratislava

 


Popis

V júni 2023 sme dodali a namontovali prístupový systém DESFire pre kontajnerové stojisko BD Heyrovského 11.

Predchádzala tomu dlhá doba príprav, nakoľko sa jednalo o pilotný projekt, kde je prístupový systém napájaný z verejného osvetlenia. Spotreba prístupového systému je meraná podružným elektromerom umiestneným v stojisku pre potreby kontroly.

Keďže vo verejnom osvetlení je elektrika len v noci, tak počas dňa je prístupový systém napájaný z akumulátora, ktorý sa v noci nabíja.

Súčasťou dodávky bolo aj osvetlenie. Použili sme vysokosvietiaci LED pás s AL lište, ktorý sa spína prečítaním čipu čítačkou. Pás potom svieti nastavenú dobu, keďže je napájaný cez 12V schodiskový automat. Na bočnej strane rozvádzača je tlačidlo, ktorým sa dá osvetlenie spustiť v prípade nutnosti.

Celý prístupový systém na napojený bezdrôtovo na informačný systém firmy RYS, kde sa dá diaľkovo kontrolovať stav systému vrátane akumulátora.

Viac informácií o službe: Bezdotykový prístupový systém BES DESFire


Obdobie

6/2023


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Silový kábel na napájanie stojiska zaústený v lampe verejného osvetlenia cez gumenú prechodku

1. Silový kábel na napájanie stojiska zaústený v lampe verejného osvetlenia cez gumenú prechodku

Vstup silového kábla do stojiska

2. Vstup silového kábla do stojiska

Silový prívod stojiska

3. Silový prívod stojiska

DESFire čítačka pre kontajnerové stojisko

4. DESFire čítačka pre kontajnerové stojisko

Kontajnerové stojisko s namontovaným systémom DESFire a LED osvetlením

5. Kontajnerové stojisko s namontovaným systémom DESFire a LED osvetlením

Rozvádzače pre prístupový systém DESFire

6. Rozvádzače pre prístupový systém DESFire

LED osvetlenie kontajnerového stojiska

7. LED osvetlenie kontajnerového stojiska

Osvetlenie LED lištou a časovačom

8. Osvetlenie LED lištou a časovačom

Protikus elektromotorického zámku

9. Protikus elektromotorického zámku

Elektromotorický zámok

10. Elektromotorický zámok

Detail elektromotorického zámku

11. Detail elektromotorického zámku

Zámok v zavretom stave

12. Zámok v zavretom stave

DESFire čítačka pre obyvateľov a OLO

13. DESFire čítačka pre obyvateľov a OLO

:-)

14. :-)

Výrobca kontajnerového stojiska

15. Výrobca kontajnerového stojiska

Stojisko napájané z verejného osvetlenia

16. Stojisko napájané z verejného osvetlenia

Stojisko napájané nočným prúdom z verejného osvetlenia

17. Stojisko napájané nočným prúdom z verejného osvetlenia

Zabezpečené stojisko systémom DESFire a napájaním z verejného osvetlenia

18. Zabezpečené stojisko systémom DESFire a napájaním z verejného osvetlenia

Pohľad von zo stojiska

19. Pohľad von zo stojiska

Nové kontajnerové stojisko s prístupovým systémom DESFire

20. Nové kontajnerové stojisko s prístupovým systémom DESFire

Nové kontajnerové stojisko

21. Nové kontajnerové stojisko

Kontajnerové stojisko

22. Kontajnerové stojisko


Mapa