DDS priama voľba

Služba realizovaná v bytovom dome Furdekova 6, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Pivničné priestory
9/2020

Návrat na bytový dom

Furdekova 6
Bratislava

Nasledujúca služba

Bytové prívody
9/2020


Popis

V septembri 2020 sme počas rekonštrukcie bytového domu na Furdekovej 6 v Bratislave doplnili digitálny dorozumievací systém DDS s priamou voľbou o 20 ks vedľajších vrátnikov.

Každý z vrátnikov je určený pre 4 byty na príslušnom poschodí v ľavom alebo pravom bloku bytového domu.

Zo zvončekového tabla pred príslušnou chodbou sa dá spojiť s bytovým telefónom a následne na diaľku otvoriť dvere pomocou elektromechanického zámku.

Toto rozšírenie DDS bolo potrebné z dôvodu, že vlastníci bytov zamykali dvere k bytom a mali pri nich svojpomocne zhotovené zvončeky, ktoré boli v nespoľahlivom stave a esteticky rušili svojim vyhotovením vzhľad vchodu.

Viac informácií o službe: Digitálny dorozumievací systém DDS - priama voľba


Obdobie

9/2020


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Povrchová krabica s rámom pripravená pre tablo DDS

1. Povrchová krabica s rámom pripravená pre tablo DDS

Krabica s rámom na doplnenie DDS

2. Krabica s rámom na doplnenie DDS

Chodba k bytom s vymenenými dverami. Dvere sa po novom dajú otvoriť z bytov po vyzvonení zo zvončekového tabla.

3. Chodba k bytom s vymenenými dverami. Dvere sa po novom dajú otvoriť z bytov po vyzvonení zo zvončekového tabla.

DDS Karát s menami vlastníkov 4 bytov na príslušnej chodbe

4. DDS Karát s menami vlastníkov 4 bytov na príslušnej chodbe

Umiestnenie vrátnika

5. Umiestnenie vrátnika


Mapa